Η Αντιπρόεδρος και CEO της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. εκλέχθηκε στην θέση της Γενικής Γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ), με Πρόεδρο τον Κο Γεώργιο Μεντζελόπουλο. 

Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή δύναμη σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τον 3ο ισχυρότερο κλάδο εξαγωγών της χώρας, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα απασχολεί πολλές χιλιάδες εργαζομένους σε εθνικό επίπεδο. 

Με συνέπεια, σταθερότητα και συνεργασία ο κλάδος θα ισχυροποιηθεί έτι περαιτέρω στα επόμενα χρόνια για να κερδίσει την θέση που αξίζει αναλογικά με την προσφορά του. 

Ως μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης, η Europa θα συνεχίσει να παράγει προϊόντα ανώτερης ποιότητας, να στηρίζει την κοινωνία και το περιβάλλον και να εφαρμόζει άριστες ηθικά επιχειρηματικές πρακτικές.