Η παγκόσμια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας καθορίζει τις νέες απαιτήσεις για βιώσιμο και πράσινο αλουμίνιο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της RUSAL είναι η καινοτομία και οι πρωτοπόρες τεχνολογίες αειφόρου ανάπτυξης. Τα καινοτόμα νέα προϊόντα αλουμινίου είναι το κλειδί για την αξιοποίηση των νέων αυτών τεχνολογικών λύσεων. Μέρα με τη μέρα, η εταιρεία επενδύει στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών της διαδικασιών και μειώνοντας τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Μάλιστα οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής της απόφασης.

Ωστόσο, υπάρχουν πολύπλοκα, χρονοβόρα εμπόδια, τα οποία οι εταιρείες του κλάδου καλούνται να αντιμετωπίσουν στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων τους.

Οι νέες τεχνολογικές λύσεις πρέπει να περάσουν από μια σύνθετη διαδικασία έγκρισης τριών επιπέδων, ενώ όλο το νέο παραγόμενο αλουμίνιο της εταιρείας οφείλει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις.

, RUSAL: Νέες τεχνολογίες για βιώσιμο αλουμίνιο, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Ως παγκόσμιος κολοσσός της βιομηχανίας, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη RUSAL να παρακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτό, από μόνο του αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Η διεθνής παρουσία της εταιρείας της επιτρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνεχώς αυξανόμενες πελατειακές απαιτήσεις, σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πελάτες και οι τελικοί καταναλωτές απαιτούν διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, κάτι που έχει μια απλή συνέπεια: τα προϊόντα που δεν είναι «πράσινα» καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (από την αρχή έως το τέλος δηλαδή), δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
Η βιωσιμότητα του αλουμινίου και η αειφόρος ανάπτυξη παραμένουν ολοένα και περισσότερο στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων. Παρόλο που δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για την αναφορά περιβαλλοντικών επιδόσεων, έχει υπάρξει μια έκρηξη ανεξάρτητων μετρήσεων αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της κάθε εταιρείας.

Οι αξιολογήσεις αυτές γίνονται με βάση την κατανάλωση των πρώτων υλών και της ενέργειας, των εκπομπών αερίων ρύπων και των αποβλήτων ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Η εφαρμογή ηλεκτρολυτών στο potroom του εργοστασίου αλουμινίου Novokuznetsk έχει αρχίσει. Επιπλέον, τα χυτήρια NkAZ, BrAZ και IrkAZ εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους με την εισαγωγή νέων και πιο αποδοτικών μονάδων στεγνού καθαρισμού αερίου, που αναπτύχθηκαν από τους μηχανικούς της RUSAL.

Η εταιρεία συνεχίζει να στρέφεται σε φιλικές για το περιβάλλον πρώτες ύλες, που της επιτρέπουν να μειώνει τις εκπομπές επιβλαβών πολυαρωματικών ουσιών.

Μια άλλη καινοτόμος εξέλιξη στη διαδικασία παραγωγής της RUSAL είναι η χρήση αναγωγικών κελιών RA-300 και RA-400 που παρουσιάζουν το καλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την ανώτερη απόδοση που επιτεύχθηκε ποτέ στον κόσμο. Με βάση τις δοκιμές των νέων σχεδιαστικών λύσεων που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία, αποδεικνύεται ότι η τεχνολογία RA-300 προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μεσοπρόθεσμα.

Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των κελιών RA-300 έχουν βελτιωθεί πολύ με αποτέλεσμα η συχνότητα των συνεπειών της ανοδίωσης να έχει ελαχιστοποιηθεί γι’ αυτήν την κατηγορία αναγωγικών κελιών.

, RUSAL: Νέες τεχνολογίες για βιώσιμο αλουμίνιο, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Επιπροσθέτως, έχουν γίνει κάποιες σχεδιαστικές αλλαγές, ώστε να αξιοποιούνται τα μη καλουπωμένα υλικά, τα οποία όταν ανακυκλώνονται μπορούν να μειώσουν την παραγωγή αλουμινοπυριτικών αποβλήτων κατά 80%.
Ακόμα, η τεχνολογία RA-550 της RUSAL, που ξεκίνησε το 2016, γίνεται όλο και πιο φιλική για το περιβάλλον, εκπέμποντας τη χαμηλότερη ποσότητα φθορίου στον κόσμο, δημιουργώντας έτσι παγκόσμιο πρότυπο στη βιομηχανία αλουμινίου. Εξαιτίας των εξαιρετικών αποδόσεων και των χαμηλών κεφαλαιουχικών δαπανών της, η τεχνολογία RA-550 αυτή τη στιγμή
θεωρείται ως η κύρια πλατφόρμα για την υλοποίηση των νέων έργων της RUSAL, όταν πρόκειται για νέες και βιώσιμες μετασκευές των υπαρχόντων χυτηρίων της εταιρείας. Ο σχεδιασμός του κελιού RA-550 αναγνωρίζεται από διεθνείς ειδικούς ως ο πιο προηγμένος στον κόσμο, με υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ακόμα, η RUSAL έχει αρχίσει να αναπτύσσει τη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία εξοικονόμησης πόρων RA-800+ που βασίζεται στις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες τις εταιρείας.

Όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν τη RUSAL πιο κοντά στο στόχο της για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, που αποτελεί τον πλέον φιλόδοξο στόχο της μέχρι σήμερα.

Η RUSAL κατευθύνεται και εμπνέεται από τους πελάτες της, των οποίων οι προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με αυτές τις εταιρείας και στοχεύουν σε μια πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού και στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η RUSAL είναι μια εταιρεία που εστιάζει στο μέλλον και διαρκώς καινοτομεί, πρωτοπορώντας στον αγώνα για την επίτευξη ενός πιο πράσινου πλανήτη.