Στις σύγχρονες πόλεις υπάρχουν πολλών ειδών θόρυβοι, που πολλές φορές μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα δύσκολη και κουραστική. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος «η ηχορύπανση αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να μην έχουν επίγνωση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην υγεία τους».

Τα συστήματα αλουμινίου της ALUMIL αναπτύσσονται  με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψη την απόδοσή τους στον σημαντικότατο τομέα της ηχομείωσης, υποβάλλοντάς τα σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να πιστοποιήσει τις επιδόσεις τους και να βελτιώσει περαιτέρω τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες.

, H ηχομείωση στο προσκήνιο: Νέες πιστοποιήσεις για 4 συστήματα της Alumil!, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, προχώρησε σε νέες πιστοποιήσεις για 4 συστήματά, σε σχέση με την ηχομείωση που προσφέρουν. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ανοιγόμενα θερμομονωτικά SUPREME S77, SMARTIA S67 URBAN, SMARTIA M9660, καθώς και το σύστημα πορτών εισόδου SMARTIA MD67.

Για τις νέες πιστοποιήσεις, η ALUMIL συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, τον επίσημο φορέα πιστοποιήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά από όλους τους απαραίτητους ελέγχους, οι μετρήσεις οδήγησαν στις παρακάτω σημαντικές πιστοποιήσεις ως προς τις επιδόσεις ηχομείωσης:

• SUPREME S77: 44dB
• SMARTIA S67 URBAN: 45dB
• SMARTIA M9660: 45dB
• SMARTIA MD67: 42dB

, H ηχομείωση στο προσκήνιο: Νέες πιστοποιήσεις για 4 συστήματα της Alumil!, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το επίπεδο της ηχομείωσης που προσφέρουν τα παραπάνω συστήματα, ένας δρόμος υψηλής κυκλοφορίας παράγει θορύβους κοντά στα 80dB Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που διαθέτουμε ένα σύστημα με πιστοποιημένη ηχομείωση 45dB, ο θόρυβος που θα περνάει από το κούφωμα στο εσωτερικό του χώρου μας θα είναι κατά 45dB μικρότερος, άρα 35dB.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι παραπάνω μετρήσεις βάσει των οποίων πιστοποιήθηκαν τα συστήματα, έγιναν με χρήση υαλοπινάκων συγκεκριμένων ηχομονωτικών ιδιοτήτων.

Ειδικότερα, το SUPREME S77 πιστοποιήθηκε με υαλοπίνακα που διέθετε επίπεδο ηχομείωσης 46 dB, το SMARTIA S67 URBAN με υαλοπίνακα που διέθετε ηχομείωση ύψους 50dB, ενώ για τα M9660 και MD67, ο υαλοπίνακας διέθετε ηχομείωση 51dB.

Η ALUMIL παραμένει πιστή στο όραμά της για συνεχή εξέλιξη και κατασκευαστική αριστεία. Με τις νέες πιστοποιήσεις ηχομονωτικών επιδόσεων των παραπάνω συστημάτων, ενισχύει τις ιδιότητές τους και παραδίδει στους πελάτες της κουφώματα που συμβάλλουν δραστικά στη μείωση της όχλησης από δυσάρεστους θορύβους.

, H ηχομείωση στο προσκήνιο: Νέες πιστοποιήσεις για 4 συστήματα της Alumil!, Κτίσμα & Αλουμίνιο