Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το «ιερό δισκοπότηρο» για το παγκόσμιο επιχειρείν. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte, παρά την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, οι επιχειρήσεις και τα υψηλόβαθμα στελέχη αξιολογούν τη βιωσιμότητα ως τη σημαντικότερη προτεραιότητά τους και γι’ αυτό αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε βιώσιμες πρακτικές.

Ως μία από τις 35 εισηγμένες εταιρείες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ALUMIL θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους στους τρεις τομείς του ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), όπως αποτυπώνεται και στο τριετές πλάνο ESG της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, με τις ενέργειές της να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

, Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη: Οι επενδύσεις της Alumil σε ΑΠΕ  και νέες τεχνολογίες, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Αναφορικά με τη συμμόρφωση της ALUMIL με τον νέο κλιματικό νόμο, ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους που θέτει η εταιρεία στο πλάνο ESG είναι η περιβαλλοντική της ουδετερότητα έως το 2030. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από τη χρήση πράσινου, ανακυκλωμένου αλουμινίου και μέσα από τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 20MW. Μέσω του σταθμού, που υπολογίζεται ότι θα παράγει 27GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, η εταιρεία φιλοδοξεί να πετύχει πάγιες επιδιώξεις της, όπως η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ποσοστό 82% και τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Στην παρούσα φάση, μάλιστα, η εταιρεία μελετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την εφαρμογή της στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς έως το τέλος του 2023.

, Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη: Οι επενδύσεις της Alumil σε ΑΠΕ  και νέες τεχνολογίες, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Σε ό,τι αφορά στις ΑΠΕ, ο στόχος που θέτει η ALUMIL στο πλάνο ESG είναι η αύξηση κατά 38% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις της έως το 2025. Στον τομέα των ΑΠΕ, υλοποιώντας μια μακροχρόνια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε νέες τεχνολογίες έχοντας ήδη κάνει σημαντικά βήματα. Συγκεκριμένα, από το 2013 έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στο χυτήριό της, επιτυγχάνοντας τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά μέσο όρο 90 τόνους ετησίως. Επιπλέον, το 2021 προχώρησε στην εγκατάσταση 218 φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 50KW στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, μια ενέργεια με μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον, καθώς συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας κατά περίπου 35 τόνους ετησίως.

Και οι πρωτοβουλίες της εταιρείας δεν σταματούν εδώ. Με αφοσίωση στην καινοτομία και προσήλωση στην αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα, η ALUMIL είναι μία από τις έξι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό έργο Flex2Energy.

, Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη: Οι επενδύσεις της Alumil σε ΑΠΕ  και νέες τεχνολογίες, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στον τομέα της ενέργειας, με προϋπολογισμό 21,2 εκατομμύρια, που χρηματοδοτείται με 15,7 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του Flex2Energy είναι η εγκατάσταση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής εύκαμπτων διάφανων φωτοβολταϊκών, που αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων αλλά και τη δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας. Η συμβολή της ALUMIL στην εκπλήρωση των στόχων του Flex2Energy είναι κομβικής σημασίας, καθώς έχει αναλάβει τον σχεδιασμό νέου συστήματος υαλοπετάσματος που θα φιλοξενεί καινοτόμα οργανικά φωτοβολταϊκά καθώς και τη δοκιμαστική εφαρμογή της συνολικής λύσης σε κτίριό της στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Οι επενδύσεις της ALUMIL στον τομέα των ΑΠΕ με στόχο το μηδενικό ανθρακικό της αποτύπωμα, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή της στο Flex2Energy, αποδεικνύουν τη μακρόπνοη στρατηγική και το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξή της με όρους βιωσιμότητας, όραμα που γίνεται πράξη και μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις.