Οι πιστοποιήσεις παρέχονται από ανεξάρτητους αρμόδιους φορείς και είναι διαδικασίες ελέγχου και επιβεβαίωσης της ποιότητας της πούδρας με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που υιοθετούν οι οργανισμοί πιστοποίησης. Για τη βαφή του αλουμινίου οι σημαντικότερες πιστοποιήσεις είναι:
• Qualicoat
• GSB
• AAMA

Τα σήματα ποιότητας Qualicoat και GSB δίνονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του εργοστασίου παραγωγής της πούδρας. Για παράδειγμα, η Ε.Ε.Α.-ΑΜΚΕ είναι φορέας πιστοποίησης και απονέμει το σήμα ποιότητας QUALICOAT σε πούδρες που παράγονται στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Αλβανία, η Qualital είναι φορέας πιστοποίησης για τις πούδρες που παράγονται στην Ιταλία ενώ για πούδρες που παράγονται σε άλλες χώρες από τις προαναφερθείσες υπάρχει αντίστοιχος φορέας που απονέμει το σήμα ποιότητας Qualicoat.

Οι αρχιτεκτονικές πούδρες βαφής Syntha Pulvin της εταιρείας Sherwin-Williams πρωταγωνιστούν στην βαφή αρχιτεκτονικού αλουμινίου και τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση σε θέματα ποιότητας και αισθητικής.

Στη Sherwin-Williams η ποιότητα του χρώματος είναι ο πυρήνας όλων των δραστηριοτήτων μας. Όλες οι πούδρες Syntha Pulvin είναι πιστοποιημένες από τους φορείς Qualicoat και GSB και διατίθενται σε μια μεγάλη γκάμα αποχρώσεων, υφής και ειδικών εφέ και σε διάφορες ποιότητες ( απλοί πολυεστέρες κλάσης 1, υπερανθεκτικοί πολυεστέρες κλάσης 2 και hyper durable πολυεστέρες κλάσης 3).

H Inver East Med, ως μέλος της οικογένειας Sherwin-Williams, προσφέρει τις πιστοποιημένες αρχιτεκτονικές πούδρες Syntha Pulvin συμβάλλοντας στην άψογη εμφάνιση και την αποτελεσματική προστασία των κατασκευών αλουμινίου.