Σε νέες παραγωγικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ προχώρησε η Βιομηχανία Αλουμινίου EXALCO ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση της 5ης γραμμής διέλασης αλουμινίου.

Η νέα υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής βρίσκεται στο 2ο εργοστάσιο της εταιρίας στο Κουλούρι Λάρισας και έχει ήδη ενταχθεί στο συνολικό παραγωγικό σύστημα της EXALCO. Η νέα γραμμή διέλασης θα επεκτείνει την παραγωγική δυνατότητα σε συνολική ετήσια παραγωγή 45.000 τόνων και θα καλύψει νέες θέσεις εργασίας.

Ήδη σε σύγκριση με το έτος 2015, η εταιρία έχει αυξήσει το δυναμικό της προσωπικό σε 100 και πλέον άτομα, θέτοντας την Exalco ως τον μεγαλύτερο εργοδότη του νομού Λάρισας.

Η EXALCO συνεχίζει δυναμικά το μεγάλο επενδυτικό της πλάνο για την ερχόμενη 3ετία, στοχεύοντας σε αναπτυξιακές επενδύσεις ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.