Κορυφαία προτεραιότητα του Ομίλου Εταιρειών Λ. Τζιρακιάν παραμένει η υγεία όλων των εργαζομένων της.
Στα πλαίσια της προσπάθειας συντονισμένου περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 κατόπιν της θερινής αδείας, είναι σε εξέλιξη η διενέργεια εργαστηριακού μοριακού ελέγχου, «PCR Test», και στους 350 εργαζομένους των εταιρειών EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε., ΑΛΜΕ A.B.E.E, ΤΕΧΝΟΣΩΛ Ε.Π.Ε και PROFIL ACCESSORIES Α.Β.Ε.Ε, η οποία θα ολοκληρωθεί πριν την επάνοδο στην εργασία.

Ευχαριστούμε θερμά τα Διαγνωστικά κέντρα ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ της Αθήνας – www.kosmoiatriki.com – και ΙΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. της Χαλκίδας για τη συνεργασία τους, στα πλαίσια της ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των εξετάσεων.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης κάνουμε ΟΛΟΙ Covid test, για να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας, τις οικογένειές μας, τις ευπαθείς ομάδες και Μένουμε Ασφαλείς!