Η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ προτείνει πόρτες πυρασφαλείας που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές UNI9723 & EN 1634-1, για όλες εκείνες τις εφαρμογές που έχουν προδιαγραφεί προϊόντα για την προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Διατίθενται με πυραντοχή REI 60’ – 120’  λεπτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά:

 • Διαρκές απόθεμα μοντέλων και διαστάσεων
 • Αδιαμφισβήτητη ποιότητα
 • Πρακτικότητα χρήσης
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα
 • Τεχνολογία κατασκευής

Univer REI 60′ – 120′

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φύλλο Πόρτας

 • Κατασκευασμένο από επεξεργασμένη εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα
 • Εσωτερικά ενισχυμένο με προφίλ χάλυβα θερμογαλβανισμένο
 • Θερμομόνωση με επεξεργασμένο ορυκτοβάμβακα

Κάσωμα Πόρτας

 • Γαλβανισμένη λαμαρίνα επεξεργασμένη εν θερμώ
 • Αυλάκια για θερμοεπεκτατική σφράγιση
 • Τοποθέτηση με αγκύρια ή στερέωση με βίδες διαστολής

Θερμποεπεκτατική σφράγιση

 • Τοποθετείται σε κατακόρυφα προφίλ πλαισίου πόρτας
 • Τοποθετείται πάνω και κάτω από τα φύλλα ανάλογα με την πιστοποίηση

Μεντεσέδες

 • Δύο μεντεσέδες για κάθε φύλλο εκ των οποίων ένας είναι ταξινομημένος για φορτίο έως 160 kg, κατάλληλος για χρήση πόρτας πυρασφάλειας και ένας με ελατήριο που κλείνει μόνος του.
 • Μπουλόνια ασφαλείας
 • Μηχανισμός κλειδώματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12209. Λαβή από πυρήνα χάλυβα και ρυθμιστής κλειδώματος για την διασφάλισή της.
 • Βαφές με σκληρυνόμενες σκόνες εποξειδικού πολυεστέρα και προαιρετικά άλλα RAL χρώματα
 • Τυπολογίες, 1φυλλη και 2φυλλη

Proget REI 60′ – 120′

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φύλλο Πόρτας

 • Κατασκευασμένο από επεξεργασμένη εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα
 • Εσωτερικά ενισχυμένο με προφίλ χάλυβα θερμογαλβανισμένο
 • Θερμομονωμένη επεξεργασία ορυκτοβάμβακα που ενώνεται άκαμπτα με τη λαμαρίνα

Τυπικό Πλαίσιο

 • Στιβαρό προφίλ
 • Ειδικοί βραχίονες συναρμολόγησης
 • Αυλάκια για θερμοεπεκτατική σφράγιση
 • Τυπική εγκατάσταση μέσω αγκυρίων για στερέωση κονιάματος

Θερμοεπεκτατική Σφράγιση

 • Τοποθετείται σε κατακόρυφα προφίλ πλαισίου πόρτας
 • Τοποθετείται πάνω και κάτω από τα φύλλα ανάλογα με την πιστοποίηση

Μεντεσέδες

 • Δύο μεντεσέδες για κάθε φύλλο εκ των οποίων ένας είναι ταξινομημένος για φορτίο έως 160 kg, κατάλληλος για χρήση πόρτας πυρασφάλειας και ένας με ελατήριο που κλείνει μόνο του.
 • Μπουλόνια ασφαλείας
 • Μηχανισμός κλειδώματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12209. Λαβή από πυρήνα χάλυβα και ρυθμιστής κλειδώματος για την διασφάλισή της.
 • Βαφές με σκληρυνόμενες σκόνες εποξειδικού πολυεστέρα και προαιρετικά άλλα RAL χρώματα
 • Τυπολογίες, 1φυλλη και 2φυλλη