Τι είναι οι υαλοπίνακες ασφαλείας;
Ως υαλοπίνακες ασφαλείας ορίζονται οι υαλοπίνακες που μας προστατεύουν από:
• Tην πρόσκρουση ενός ξένου σώματος επάνω τους
• Καιρικά φαινόμενα
• Ληστείες και βανδαλισμούς
• Πυροβολισμούς. εκρήξεις
• Φωτιά

ΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
• Γυαλί στην απλή βασική του μορφή
• ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Χρησιμοποιείται σαν βασικό προϊόν για άλλους κατεργασμένους υαλοπίνακες
  Όταν σπάσει, δημιουργούνται μεγάλα κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές αλλά με προσοχή σε χώρους όπου βάσει νόμου απαιτείται υαλοπίνακας ασφαλείας.

ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (tempered)
Πενταπλασιάζεται η δύναμή του, κατά τη θραύση του θρυμματίζεται σε εκατοντάδες μικρά κομμάτια, που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Έχει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για δύσκολες εφαρμογές που έχουν εγκοπές οπές και σημειακές στηρίξεις (πόρτες, φεγγίτες, χωρίσματα, κουζίνες).

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (laminated)
Είναι ο υαλοπίνακας που αποτελείται από 2 ή περισσότερα φύλλα γυαλιού με ενδιάμεση ειδική μεμβράνη. Κατά τη θραύση τα κομμάτια του γυαλιού, παραμένουν κολλημένα πάνω στη μεμβράνη και δεν προκαλούν τραυματισμό. Ανάλογα με τις στρώσεις γυαλιού και μεμβρανών ο πολυεπίπεδος υαλοπίνακας κατατάσεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Αντιτραυματικός (ΕΝ 12600)
• Αντιβανδαλικός (ΕΝ 356)
• Αλεξίσφαιρος (ΕΝ 1063)

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
Ο πυράντοχος υαλοπίνακας μας προσφέρει οπτική επαφή με τον χώρο της φωτιάς. Υπάρχουν 3 κατηγορίες πυράντοχων υαλοπινάκων:
1. Ε: Μας προσφέρει μόνο ακεραιότητα για συγκεκριμένο χρόνο.
2. ΕW: Μας προρσφέρει ακεραιτότητα και προστασία από ακτινοβολία για συγκεκριμένο χρόνο.
3. ΕΙ: Μας προσφέρει ακεραιότητα, προστασία από ακτινοβολία και μόνωση για συγκεκριμένο χρόνο.
Χρησιμοποιείται σε χώρους που είναι έξοδοι διαφυγής.

Κρίσιμες θέσεις – γενικά
• Τι είναι μία κρίσιμη θέση;
Κρίσιμες θέσεις είναι οι περιοχές σε εσωτερικούς ή εξωτερικόυς χώρους όπου τοποθετούνται κατακόρυφοι υαλοπίνακες οι οποίοι κινδυνεύουν από τυχαία πρόσκρουση με άνθρωπο. Στις κρίσιμες θέσεις πρέπει να τοποθετούνται ασφαλείς υαλοπίνακες για να αποφεύγεται τραυματισμός σε περίπτωση πρόσκρουσης.

• Πώς προσδιορίζονται οι κρίσιμες θέσεις;
Οι κρίσιμες θέσεις προδιαγράφονται σε εθνικούς και διεθνείς οικοδομικούς καναονισμούς (π.χ. Έγγραφο Νέων Οικοδομικών Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς επίσης και στις “Αρχές Ασφαλείας Εφαρμογής Υαλοπινάκων” που δημιούργησε και θεσμοθέτησε η ΠΟΕΒΥ.

Ποιες είναι οι κρίσιμες θέσεις:
Σε όλες τις περιπτώσεις οι παρακάτω τέσσερις αρχές πρέπει να τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ:
• Οποιοδήποτε γυαλί υπόκειται σε επεξεργασία τρυπήματος ή εγκοπών πρέπει να σκληραίνεται θερμικά.
• Σε όλους τους χώρους συνάθροισης ατόμων, η χρήση γυαλιών ασφαλείας είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον το γυαλί από την πλευρά της συνάθροισης.
• Σε όλες τις διόδους εξόδου διαφυγής (εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου), η χρήση του γυαλιού ασφαλείας είναι υποχρεωτική.
• Όπου η χρήση του γυαλιού αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων από πτώσεις, μόνο πολυστρωματικοί υαλοπίνακες με πολλαπλές μεμβράνες είναι αποδεκτοί.
• Οι κρίσιμες θέσεις (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) εντοπίζονται κυρίως σε:
– Πόρτες Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι από 1.5m από το δάπεδο.
– Πλευρικά panels σε πόρτες Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι 1.5m από το δάπεδο και σε  απόσταση μέχρι 0.30m από κάθε άκρη της πόρτας.
– Παράθυρα, χωρίσματα και τοίχοι Υαλοπίνακες ή τμήματα αυτών που βρίσκονται σε ύψος μέχρι 0.80m από το δάπεδο.