Ο Όμιλος Μυτιληναίου, επιθυμώντας να τηρήσει τις τις αποφάσεις της Συνόδου του Παρισιού, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό άνω του 75% μέχρι το 2030. Επόμενος σημαντικός στόχος του Ομίλου είναι να επιτύχει μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Μυτιληναίο, η εταιρεία αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και θα είναι υπόλογη ενώπιον της κοινωνίας αλλά και των μετόχων της για την επίτευξη των στόχων, καθώς ο τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης θα επιτύχει πρώτος τη μείωση των εκπομπών. Ήδη έως σήμερα έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον τομέα του αλουμινίου, ενώ το 2030 η εταιρεία θα παράγει μόνο πράσινο αλουμίνιο.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η πρόσφατη εξαγορά ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ηλιακών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας θα επιφέρει σε 3 χρόνια ισορροπία στην παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, με 2000MW αερίου και 2000MW ΑΠΕ. Για την πλήρη αντικατάσταση του αερίου από ΑΠΕ θα χρειαστούν 10 με 15 χρόνια. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι στην πραγματικότητα φθηνότερη από το φυσικό αέριο. Ο Όμιλος επενδύει σε ΑΠΕ επιτυγχάνοντας τη μείωση του κόστους.

Αναφερόμενος στη γενικότερη τάση των επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν εθελοντικά περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι δεν χρειάζεται αστυνόμευση καθώς οι εταιρείες αναλαμβάνουν ηθικές δεσμεύσεις έναντι της κοινωνίας και των μετόχων τους. «Εάν δε συμμορφωθούμε με αυτές τις δεσμεύσεις, θα μας τιμωρήσουν οι ίδιοι οι μέτοχοί μας», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Όμιλος καλείται να διασφαλίσει ότι υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Καθώς η χώρα μας βγαίνει από την κρίση χρέους, κατά τη διάρκεια της οποίας το πρώτο μέλημα των επιχειρήσεων ήταν να επιβιώσουν, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα εξετάζουν τη θέσπιση νέων στόχων για το ESG. Σε ό,τι αφορά στον κλάδο του αλουμινίου, καταγράφεται τάση παγκοσμίως για τον πράσινο μετασχηματισμό της παραγωγής.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται δίλημμα μεταξύ φιλικών πολιτικών για το περιβάλλον και κερδοφορίας. «Εάν χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες και εργαλεία μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος. Δεν πλήττεται η κερδοφορία όταν κάνεις καλό στο περιβάλλον», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Μυτιληναίου ήδη μειώσει κατά 60% τις εκπομπές CO2 τα τελευταία 10 χρόνια.