Η ρουμανική εταιρεία παραγωγής αλουμινίου Alro ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου και εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινών αναστολών εργασίας το 2022 λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας

Η παραγωγική δραστηριότητα πρωτογενούς αλουμινίου θα μειωθεί από πέντε αίθουσες ηλεκτρόλυσης σε δύο αίθουσες, ανέφερε η Alro σε ανακοίνωση που κατατέθηκε στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, BVB, στις 28 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία θα επανέλθει στο 100% της παραγωγικής της δραστηριότητας όταν οι συνθήκες της ενεργειακής αγοράς επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα παραγωγής για το 2022 βασίζεται στη διατήρηση της ρευστότητας, στην εξασφάλιση έγκαιρης πληρωμής μισθών, φόρων και τελών, χρεών και τη μείωση της εξάρτησής της από την ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Alro σκοπεύει επίσης να διατηρήσει ή και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των μεταποιημένων προϊόντων και να μειώσει το χαρτοφυλάκιο των πρωτογενών προϊόντων, προκειμένου να επιτύχει ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό μείγμα παραγωγής.

Η διοίκηση της εταιρείας δήλωσε, επίσης, ότι δεν εξετάζει απολύσεις, παρά μόνο μέτρα για την αποτελεσματική χρήση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων περιόδων προσωρινών αναστολών εργασίας. Το 2022, η εταιρεία θα εφαρμόσει μέτρα για τη μείωση του κόστους και τον εξορθολογισμό της δραστηριότητας και οι ποσότητες πρωτογενούς μετάλλου που δεν θα παράγονται πλέον θα αντισταθμιστούν εν μέρει από ανακυκλωμένο μέταλλο ή πρωτογενές μέταλλο που αγοράζεται από τρίτους. Η εταιρεία είπε επίσης ότι θα επικεντρωθεί μόνο σε εκείνες τις επενδύσεις που θα επιφέρουν άμεσα κέρδη και βελτιώσεις στις δραστηριότητές της ή που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθεί με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία. Οι υπόλοιπες επενδύσεις θα αναβληθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία, ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις.

Θυγατρική της Vimetco N.V., η Alro είναι ένας από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμινίου στην Ευρώπη, με εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής 265.000 τόνων ηλεκτρολυτικού αλουμινίου ετησίως, 35.000 τόνων ανακυκλωμένου αλουμινίου και 335.000 τόνων πρωτογενούς χυτού αλουμινίου ανά έτος. Ο Όμιλος Alro περιλαμβάνει τον κατασκευαστή αλουμινίου Alro, την επιχειρηματική γραμμή διέλασης αλουμινίου Vimetco Extrusion, τον παραγωγό αλουμίνας Alum, την εταιρεία εξόρυξης βωξίτη Sierra Mineral Holdings, την εταιρεία χαρτοφυλακίου και διαχείρισης Conef, την εταιρεία χαρτοφυλακίου Global Aluminium Ltd. και την εταιρεία παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ Bauxite Marketing Ltd. Η δομή του ομίλου διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής που εξασφαλίζει τις πρώτες ύλες για την εμβληματική εταιρεία Alro. Στις 24 Δεκεμβρίου, η Alro ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Vimetco Trading από τον πλειοψηφικό μέτοχο της Vimetco PLC και τη θυγατρική της, Vimetco Management Romania, και έγινε, έτσι, ο μοναδικός ιδιοκτήτης της.

Πηγή: www.energia.gr