Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Η ΕΤΕΜ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τα νέα αναβαθμισμένα της συστήματα.
Τα συστήματα της ΕΤΕΜ που επιλέχθηκαν για το έργο είναι, τα Ε75 – σύστημα θερμομονωτικών ανοιγόμενων παραθύρων, Ε75FD , Ε-85 και Ε8000 – συστήματα θερμομονωτικών υαλοπετάσματων. Τα συστήματα E50 L&S θερμομονωτικά ανασυρόμενα, και τέλος Ε66 – σύστημα σκίασης.
Το κομμάτι του έργου που αφορά τα κουφώματα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με σκοπό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.
• Ανάδοχος του έργου : η κοινοπραξία ΤΕΝΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ.
• Εργολάβος είναι : EcoFrame / Τ. Κεχαγίδης

Υγειονομική περίθαλψη με σφραγίδα ΕΤΕΜ
Η αναβάθμιση των υγειονομικών μονάδων περίθαλψης αποτελεί πρωταρχικό σκοπό σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα  συστήματα της ΕΤΕΜ επιλέγονται για την ανακαίνιση του Νοσοκομείου Δράμας λόγω των υψηλών τους αποδόσεων.
Τα συστήματα που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για το έργο είναι το Ε-45 – σύστημα θερμομονωτικών ανοιγόμενων παραθύρων και το Ε-55 Thermo – θερμομονωτικό σύστημα κουτιού ρολό.
• Ανάδοχος εταιρεία : «Σιδηροδρομικά Έργα»
• Εργολάβος για την κατασκευή και τοποθέτηση των καινούργιων κουφωμάτων αλλά και την αποξήλωση των παλιών : EcoFrame / Τ. Κεχαγίδης

Κατασκευή Αποθηκών DHL, Θεσσαλονίκη
Η  παγκοσμίου φήμης εταιρεία μεταφορών και  logistics “DHL”  εμπιστεύεται για την κατασκευή των αποθηκών της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα συστήματα της ΕΤΕΜ.
Τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι το Ε75 – σύστημα θερμομονωτικών ανοιγόμενων παραθύρων και το Ε85 Antivandal – αντιβανδαλιστικό σύστημα υαλοπετάσματος.
• Aνάδοχος εταιρεία: “Redex”
• Εργολάβος για την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων:  Greenframe.