Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΝ οι ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με κάθε περιφέρεια, είναι οι παρακάτω:

, Έναρξη Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος, ktisma & aluminio

Επειδή κατά τον Α΄ Κύκλο του προγράμματος παρατηρήθηκαν λάθη τα οποία στη συνέχεια δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά τις τιμολογήσεις αλλά και τις εκταμιεύσεις θα θέλαμε να εστιάσουμε στα παρακάτω σημεία:

1. Όταν υπάρχει επικαθήμενο ρολό στο άνοιγμα της οικίας τα τετραγωνικά μέτρα του ρολού και του κουφώματος (παράθυρο ή εξωστόθυρα) είναι διαφορετικά και δεν μπορεί να είναι τα ίδια. π.χ. εάν έχουμε ένα άνοιγμα (εξωστόθυρα) πλάτους 1 μέτρου και ύψους 2,2 μέτρα με επικαθήμενο κουτί ύψους 20 εκατοστών τότε τα τετραγωνικά είναι τα παρακάτω:
• 2 τμ εξωστόθυρας
• 2,2 τμ συστήματος κουτί/ρολό.

2. Τα δομικά προϊόντα που προμηθεύουν οι κατασκευαστές Αλουμινίου & Σιδήρου (κουφώματα, ρολά, παντζούρια) σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων και σήμανση CE.

Όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνουμε ο κατασκευαστής να πάρει τα μέτρα των κατασκευών που θα υλοποιηθούν καθώς και να συζητήσει και συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη της οικίας για το είδος και την τυπολογία των κατασκευών. Αυτό θα περιορίσει τη δημιουργία προβλημάτων κατά την ολοκλήρωση του κάθε έργου.