Από το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας σε συνεργασία με την Architectural Aluminium Academy και την Π.Ο.Β.Α.Σ

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Architectural Aluminium Academy και με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου, διεξάγει μια σημαντική έρευνα για τις ανάγκες των αλουμινοκατασκευαστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Κέντρα Ικανοτήτων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει:
• Στην καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των αλουμινοκατασκευαστών στην Ελλάδα, σε ζητήματα τεχνογνωσίας, υποδομών, νοοτροπίας κ.ά.
• Στην περιγραφή του τρόπου διαχείρισης μιας πρότυπης αλουμινοκατασκευαστικής επιχείρησης, με σκοπό την αποτύπωση της επιχειρηματικής αριστείας στον κλάδο των αλουμινοκατασκευαστών.
• Στη συγκέντρωση πληροφοριών για τον εμπλουτισμό της γνώσης στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.

Πρόκειται για μια μεγάλου εύρους πανελλαδική έρευνα που θα εντοπίσει και θα αναδείξει τα κρισιμότερα πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των αλουμινοκατασκευαστών, τα οποία θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση.

Στην έρευνα μπορούν – και παροτρύνονται – να συμμετέχουν όλες οι ελληνικές αλουμινοκατασκευαστικές επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρουν εδώ.

Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά. Τονίζεται ότι η έρευνα τηρεί αυστηρά την ανωνυμία των συμμετεχόντων.