Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ πραγματοποίησε σεμινάρια  σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες, τόσο για την πρόληψη, όσο και την αποτροπή καταστροφής από πυρκαγιά στους χώρους εργασίας.

Ειδικοί εκπαιδευτές του πυροσβεστικού σώματος, πραγματοποίησαν σεμινάριο, το οποίο αποτελείται από 2 μέρη, θεωρητικής ενημέρωσης αλλά και πρακτικής άσκησης σε ελεγχόμενες συνθήκες, ώστε οι εργαζόμενοι να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχτηκαν.

Οι Διευθύνσεις Υ&Α και Ανθρώπινου Δυναμικού της Europa, στέκονται πάντα δίπλα στον εργαζόμενο και μεριμνούν τόσο για τη διαρκή τους εκπαίδευση και εξέλιξη σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και για την συνεχή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια και προστασία στο χώρο εργασίας τους.