Η Europa πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της. Μετά από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της, για την ανανέωση της πιστοποίησής της, βάσει του προτύπου ISO 45001:2018 τον Απρίλιο του 2021, που αφορά την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων, πιστοποιήθηκε από την Bureau Veritas ότι η Οδηγία για τον COVID-19 πληροί τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου.

Επισημαίνεται ότι η Europa διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 ήδη από τον Οκτώβριο του 2020. Το πρότυπο ISO 45001:2018 αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου προτύπου ISO 18001:1999, το οποίο η εταιρεία το διατηρεί από τον Αύγουστο του 2006, αποτελώντας μια από τις πρώτες εταιρείες που διαθέτουν την εν λόγω πιστοποίηση που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων της. Όλες οι διαδικασίες της Europa που αφορούν την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων, το Περιβάλλον και την Ποιότητα, είναι ενταγμένες σε ένα ενιαίο Σύστημα, το οποίο Πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 9001:2015.

Αναλυτικότερα, η Οδηγία COVID-19 αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και είναι το αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και διαχείρισης των ενεργειών που σαν στόχο έχουν την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η σχεδίαση και εφαρμογή της Οδηγίας αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα επάνω στον οποίο στηρίχθηκε η πλήρως ομαλή λειτουργία της εταιρείας για όλο το διάστημα της πανδημίας. Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε από την αρχή της κρίσης από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Europa και συνεχίζει να βρίσκεται σε εφαρμογή έκτοτε, με μέτρα αυστηρότερα σε σχέση με τα απαιτούμενα βάσει Νόμου.

Η προσπάθεια της Europa αναγνωρίστηκε σε πολλαπλές περιπτώσεις από εξωτερικούς φορείς. Η πρώτη αναγνώριση ήρθε με την βράβευση στα Salus 2020, όπου η πολιτική αυτή αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης υποψηφιότητας, ενώ βραβεύτηκε στα HR Awards 2020 και στα Health & Safety Awards 2021 ως κεντρικός πυλώνας της υποψηφιότητας της Europa. Η παρούσα πιστοποίηση από την Bureau Veritas αποτελεί το αποκορύφωμα της αναγνώρισης της στρατηγικής της εταιρείας αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας του COVID-19.

Για την Europa, η υγεία και η ασφάλειά αποτελεί μέγιστο αγαθό και γι’ αυτό η προστασία των εργαζομένων της αποτελεί το πρώτο της μέλημα. Είναι πάγια πολιτική της εταιρείας, κάθε διαδικασία που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, να χαίρει της μεγαλύτερης ακρίβειας, από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή και είναι σημαντικό αυτό να γίνεται… πιστοποιημένα!