Αναπτύσσοντας συνεχώς τα δοκιμασμένα και αναγνωρισμένα συστήματά της η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ προχώρησε στον σχεδιασμό και παραγωγή  νέων προφίλ και εξαρτημάτων στο συρόμενο σύστημα EUROPA 6000 Hybrid.

Πρόκειται για τους νέους χαμηλούς οδηγούς με ύψος 35 mm οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο για περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών μονόφυλλων ή δίφυλλων χωνευτών κουφωμάτων, όσο και για νέες κατασκευές.

Ο σχεδιασμός των νέων προφίλ των 35 mm της EUROPA 6000 Hybrid προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει το αισθητικό και χρηστικό αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη στις περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων, καθώς η προεξοχή του κάτω οδηγού του συστήματος από το επίπεδο του πατώματος μειώνεται αισθητά.
• Σε περιπτώσεις νέων κατασκευών επιτρέπει την κατασκευή χαμηλότερου επιπέδου πατώματος.
• Προσδίδει μεγαλύτερο ωφέλιμο άνοιγμα για περισσότερη θέα.
• Προσφέρει μικρότερο βάρος κατασκευής που συμβάλει στην μείωση του συνολικού κόστους του κουφώματος.

Τα προφίλ των νέων οδηγών είναι τα εξής:
• ΤΗ 60108 – Τριπλός Οδηγός (Τζάμι-Σήτα-Παζούρι)
• ΤΗ 60110 – Διπλός Οδηγός (Επάλληλο & Τζάμι-Πατζούρι)
• ΤΗ 60111 – Διπλός Οδηγός (Τζάμι- Σήτα)

Τα προφίλ TΗ 60108 και TΗ 60111 θα αντικαταστήσουν το TΗ 60106 και το TΗ 60105 αντίστοιχα.
Τα παραπάνω προφίλ δέχονται το φύλλο παντζουριού ΤV 6002 και το φύλλο σήτας ΤV 80206.

Τα νέα εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής:
• CJ-00701: Γωνία σύνδεσης χαμηλών οδηγών
• CJ-00702: Γωνία σύνδεσης οδηγού ΤΗ 60111

Η διάθεση των νέων εξαρτημάτων, γίνεται μέσω της PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ.