Ολοκλήρωση 1ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο πρώτος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος 50 ωρών της Architectural Aluminium Academy, «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Π.Ο.Β.Α.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών). Όπως δήλωσαν ο CEO της AAA, κ. Δημήτριος Μπέλλος, και ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Π.Ο.Β.Α.Σ., Δρ. Στυλιανός Λαμπρακόπουλος, οι πρώτοι 29 απόφοιτοι είναι εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

, Architectural Aluminium Academy, Κτίσμα & Αλουμίνιο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» αποτελεί ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για τους επαγγελματίες του κλάδου των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου, με σκοπό την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου κατασκευαστή.

, Architectural Aluminium Academy, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ στους επιτυχόντες των εξετάσεων απονέμεται δίπλωμα ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων από τρίτο ανεξάρτητο φορέα (ISO/ IEC 17024).

, Architectural Aluminium Academy, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επόμενοι κύκλοι του προγράμματος, όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να δηλώνουν συμμετοχή εδώ.