Ξεκινούν σύντομα δύο νέοι κύκλοι σπουδών του ταχύρρυθμου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 50 ωρών «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών Αλουμινίου» στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα της Π.Ο.Β.Α.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών).

Το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Architectural Aluminium Academy εφοδιάζει τους κατασκευαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου, αλλά και για να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.

, Architectural Aluminium Academy: Έναρξη Προγράμματος «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών Αλουμινίου» στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Συνδυάζοντας τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση, στόχοι του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τις κατασκευές συστημάτων αλουμινίου, η επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στα έργα που αναλαμβάνουν, ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου στα νέα δεδομένα της αγοράς, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές αλλαγές και ανάγκες στον τομέα των δομικών κατασκευών αλουμινίου, περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα παρακάτω πεδία:

  • Προϊοντικό μείγμα δομικών κατασκευών αλουμινίου – Νομοθετικό πλαίσιο
  • Οργάνωση και διαχείριση πόρων παραγωγής μονάδων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου
  • Κατασκευή – Ποιότητα – Διαδικασία απόκτησης CE
  • Αποξήλωση και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου

, Architectural Aluminium Academy: Έναρξη Προγράμματος «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών Αλουμινίου» στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ στους επιτυχόντες των εξετάσεων απονέμεται δίπλωμα ολοκλήρωσης, καθώς και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα (ISO/ IEC 17024).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να δηλώνουν συμμετοχή ΕΔΩ

, Architectural Aluminium Academy: Έναρξη Προγράμματος «Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών Αλουμινίου» στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Κτίσμα & Αλουμίνιο