“Πρωταρχικός & διαρκής μας στόχος είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων μας. Μέσω των σεμιναρίων για επείγουσες πρώτες βοήθειες στην εργασία, που έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις μας, δημιουργήσαμε μία ομάδα εργαζομένων ειδικά καταρτισμένη για την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον.”