Η Exalco Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση μιας νέας πρότυπης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής  και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μεταξύ του του Προέδρου της Βιομηχανίας Exalco, κ. Καντώνια Ιωάννη και του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα.


Η νέα εγκατάσταση η οποία βρίσκεται σε κτίριο συνολικής έκτασης 4.500 m2 με συνολική θερμική ισχύ 1.000.000 kcal/h και συνολική ηλεκτρική ισχύ 720.000 Kcal/h, παρέχει  την δυνατότητα επεξεργασίας 11.000 τόνων αλουμινίου το χρόνο.

, Στο δίκτυο φυσικού αερίου η νέα μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής της Exalco, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Η μονάδα καλύπτει όλα τα πρότυπα και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις του κλάδου του αλουμινίου και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και καινοτόμα, μία επένδυση ύψους 3εκ.€, η οποία εδράζεται σε ιδιόκτητα οικόπεδα από μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία.