Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών κατασκευαστών Αλουμινίου Σιδήρου, συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου METVET το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Woerth της Γερμανίας στις 23 & 24 Μαΐου 2019 και η ΠΟΒΑΣ εκπροσωπήθηκε από τους επιστημονικούς της συνεργάτες Δρ. Νίκο Βούρδα, Δρ. Νίκο Κεραμίδα και Δρ. Στέλιο Λαμπρακόπουλο. Κατά τη διάρκεια αυτής συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα για την υλοποίηση του έργου και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τις επόμενες ενέργειες.

Κύριος στόχος του METVET είναι η σχεδίαση ενός διακρατικού Προγράμματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε δευτεροβάθμιο ή μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο (Επίπεδο 5 του ΕΠΠ), καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας του κατασκευαστή αλουμινίου σιδήρου, συνοδευόμενα από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Η ΠΟΒΑΣ είναι ένας από τους 7 εταίρους του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι η Σιβιτανίδειος (Ελλάδα), ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ελλάδα), ENAIP NET (Ιταλία), EVTA (Βέλγιο), IFB (Γερμανία), TUV Austria Hellas (Ελλάδα). Τέλος ο ΕΟΠΠΕΠ (Ελλάδα) αποτελεί συνδεδεμένο εταίρο του έργου.