Μετά τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις αρκετών συναδέλφων, σχετικά με τις επιτρεπόμενες οικονομικές δραστηριότητες στον κλάδο, επισημαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία ως προς την κατανόηση και εφαρμογή των μέτρων εκ’ μέρους των επιχειρήσεων του κλάδου, λόγω διαφόρων ελλείψεων των νομοθετικών κειμένων και απουσίας συνεννόησης των Υπουργείων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Συνεπώς στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε και στη προσπάθεια μας να ξεπεράσουμε τις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις λιγότερες απώλειες, χρειαζόμαστε διευκρινήσεις για την εφαρμογή των μέτρων. Προκειμένου δε να συμβεί αυτό θα ήταν χρήσιμο τα Υπουργεία να είναι ανοιχτά στους φορείς της αγοράς.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στις 06/11/2020, η μετακίνηση των εργαζομένων μπορεί να πιστοποιείται με βεβαίωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είτε με Βεβαίωση τύπου Α από το forma.gov.gr. Όπως επισημαίνει και η ΓΣΕΒΕΕ σε σχετικό δελτίο τύπου, υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που έδειξαν τη βεβαίωση τύπου Α σε έλεγχο και τελικά τους επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δεν είχαν τη βεβαίωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή είχαν τη συγκεκριμένη βεβαίωση αλλά και πάλι τους επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί δεν υπήρχε σφραγίδα του εργοδότη.

Από την 1η ημέρα εφαρμογής των μέτρων η ΠΟΒΑΣ έθεσε στους αρμοδίους τις κατάλληλες ερωτήσεις και αναμένει μία απάντηση σχετικά με το αν μπορούν οι επαγγελματίες του κλάδου να εγκαθιστούν προϊόντα σε οικίες ιδιωτών. Ξεκάθαρη απάντηση μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενώ αρκετοί ΚΑΔ (π.χ. 25.12) που αφορούν τον κλάδο μας δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ για την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας. Οι απαντήσεις που δίδονται μέσω τηλεφωνικών επαφών είναι συγκεχυμένες για το συγκεκριμένο θέμα.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε το νομοθέτημα κάνουμε τον εξής συλλογισμό. Προμηθεύουμε κουφώματα και κατασκευές που προορίζονται για ικανοποίηση προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του αγοραστή, δηλαδή είναι μία πώληση αγαθών συγχρόνως και παροχή υπηρεσιών σε ένα φυσικό πρόσωπο. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μια πώληση λιανικής.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 το (ΦΕΚ 4899Β΄/06.11.2020), δεν παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν την περίπτωση των εγκαταστάσεων προϊόντων του κλάδου σε οικίες. Συνεπώς ο καθένας καλείται από μόνος του να βγάλει συμπέρασμα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ. Καθώς τα διοικητικά πρόστιμα είναι αρκετά επιβαρυντικά για τις επιχειρήσεις, οι εύλογες απορίες μας εμποδίζουν αυτή τη στιγμή την ομαλή λειτουργία του κλάδου. Δημιουργείται μία σύγχυση με το λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47.52) που είναι σε υποχρεωτική αναστολή, ενώ οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων (ΚΑΔ 43.32.10.06), κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών (ΚΑΔ 25.11), κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων (ΚΑΔ 25.12), κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων (ΚΑΔ 25.12.10.03), χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο (ΚΑΔ 46.73.16.36), χονδρικό εμπόριο πορτών παραθύρων ρολών από πλαστικές ύλες (ΚΑΔ 46.73.16.37) καθώς και άλλοι ΚΑΔ δεν είναι σε υποχρεωτική αναστολή. Συνεπώς δεν έχουμε υπεύθυνη ενημέρωση για το τι ισχύει και αν τελικά μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση ή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κυρώσεις και επιβολή προστίμων που θα βάλουν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες σε περιπέτειες.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας ότι οι προαναφερόμενες δραστηριότητες δεν έχουν ανασταλεί, συμπεραίνουμε πως μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την κατασκευή και εγκατάσταση των προϊόντων που παράγουμε. Φυσικά τηρώντας τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που ισχύουν για τις περισσότερες των περιπτώσεων στα συνεργεία ή εργοτάξια και για όσο αναμένουμε την έκδοση συμπληρωματικών νομοθετικών κειμένων με σαφήνεια και απλότητα για την ορθή εφαρμογή τον μέτρων. Παράλληλα οφείλουμε  να κάνουμε λελογισμένη χρήση των όποιων δυνατοτήτων μαςπαρέχονται αυτή την περίοδο με τα εξαγγελθέντα μέτρα και προτείνουμε οι εκθεσιακοί χώροι των επιχειρήσεων να παραμείνουν κλειστοί.