Τα αποτελέσματα δοκιμών από έναν Κοινοποιημένο Φορέα Δοκιμών της ΕΕ, που έχουν διεξαχθεί έως 30 Ιουνίου 2025, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά δεδομένα – δεν απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές.

Από την 1η Ιουλίου 2025, οι κατασκευαστές στην ΕΕ πρέπει να σηματοδοτούν τα δομικά τους προϊόντα με το σήμα UKCA, όταν εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκθέσεις δοκιμών και τα αποδεικτικά συμμόρφωσης που απαιτούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι ή να αναγνωρίζονται από βρετανικό οργανισμό. Όλοι οι κατασκευαστές με εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μακρά περίοδο για να δοκιμάσουν νέα προϊόντα ή παραλλαγές προϊόντων από έναν Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Φορέα έως τις 30 Ιουνίου 2025. Φυσικά, οι κατασκευαστές μπορούν ήδη τώρα να χρησιμοποιούν το σήμα UKCA, εφόσον πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις – αυτό δείχνει ικανότητα και αλληλεγγύη με τη βρετανική αγορά.

Τα πρακτικά προβλήματα και η αναταραχή του Brexit επηρεάζουν όλους τους κατασκευαστές και εμπόρους στην ΕΕ, που θέλουν να εξάγουν δομικά στοιχεία και οικοδομικά υλικά από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις ίδιες τις βρετανικές κατασκευαστικές εταιρείες και τους κατασκευαστές.

Ως εκ τούτου, η βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε και πάλι μια μακρά μεταβατική περίοδο, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σήμα CE μέχρι 30 υνίου 2025. Το σήμα CE βασίζεται σε πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών και δικαιολογητικά από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα. Από την 1η Ιουλίου 2025, ωστόσο, ένας κατασκευαστής δομικών υλικών και εξαρτημάτων, θα χρειάζεται βρετανική απόδειξη συμμόρφωσης για το σήμα UKCA. Βασική απαίτηση είναι, τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία να παρέχονται ή να αναγνωρίζονται από αναγνωρισμένο φορέα του Ηνωμένου Βασίλειου (UK Approved body). Φυσικά, οι κατασκευαστές μπορούν ήδη τώρα να χρησιμοποιούν το σήμα UKCA, εφόσον πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις – αυτό δείχνει ικανότητα και αλληλεγγύη με τη βρετανική αγορά.

Η παράταση της φάσης συνύπαρξης παρατείνει επίσης τις μεταβατικές περιόδους για τη χρήση της σήμανσης CE και, ως εκ τούτου, τη χρήση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών ενός ευρωπαϊκού κοινοποιημένου φορέα. Έτσι, εάν ένα δομικό προϊόν έχει δοκιμαστεί ως προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του συστήματος AVCP 3 από κοινοποιημένο οργανισμό αναγνωρισμένο στην ΕΕ πριν από τις 30 Ιουνίου 2025, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί εκ νέου για να μπορεί να φέρει το σήμα UKCA. Οι κατασκευαστές δομικών προϊόντων που αναπτύσσουν επί του παρόντος νέα προϊόντα ή παραλλαγές προϊόντων μπορούν τώρα να επωφεληθούν από αυτό το μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης ως βάση για τη σήμανση CE και UKCA μπορεί ακόμη να εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό φορέα δοκιμών έως τις 30.06.2025 χωρίς πρόσθετες τεχνικές και οργανωτικές δαπάνες. Το ift Rosenheim και οι εταίροι του UL και BSI είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν υποστήριξη.

Οι εκθέσεις δοκιμών για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία για διάφορους λόγους δεν θα εκδοθούν πριν από τις 30.06.2025, μπορούν στη συνέχεια να διεκπεραιωθούν μέσω του ift Rosenheim. Σε συνεργασία με τους δύο φημισμένους φορείς δοκιμών UL και BSI, παρέχονται ή αναγνωρίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά συμμόρφωσης, παρακολούθησης και άλλα έγγραφα για το σήμα UKCA. Αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμές και οι εξωτερικές επιθεωρήσεις που απαιτούνται για το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διεξάγονται από εμπειρογνώμονες του ift σε κατασκευαστές των οποίων η έδρα ή οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην ΕΕ. Αυτό ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή ένας πελάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί εξωτερική παρακολούθηση που είναι απαραίτητη για την ΕΕ. Σε αυτό το σημείο δραστηριοποιούνται οι δύο βρετανικοί φορείς.

Παράταση της φάσης συνύπαρξης του σήματος UKCA τώρα και για τα δομικά προϊόντα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025!

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η σήμανση CE υποτίθεται ότι θα αντικατασταθεί από τη σήμανση UKCA για πολλά δομικά προϊόντα. Τώρα το “Department for Levelling Up, Housing and Communities” ( HYPERLINK “http://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain” www.gov.uk/ guidance/construction-products-regulation-in-great-britain) στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την Παρασκευή να παρατείνει τη φάση συνύπαρξης για το σήμα UKCA μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς δομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με τη σήμανση CE. Αυτό προσφέρει στους κατασκευαστές την ευκαιρία να προετοιμάσουν τη μετάβαση στο σήμα UKCA με την ησυχία τους και να την ενσωματώσουν στη συνήθη ροή εργασιών τους. Το ift Rosenheim και οι εταίροι του UL και BSI είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Συμεωνίδη  (hellas@ift-rosenheim.de)

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas
Το ift Rosenheim Hellas είναι συνεργάτης του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17025. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολιστική και ταχεία δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών, του γυαλιού και των δομικών υλικών, καθώς και του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας (ΜΑΠ, αναπνευστήρες κ.λπ.). Στόχος είναι η βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της κατασκευής και της τεχνολογίας, καθώς και οι εργασίες τυποποίησης και η έρευνα. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη. Το ift έχει δεσμευτεί για τη διάδοση της γνώσης και, ως ουδέτερος θεσμός, απολαμβάνει, ως εκ τούτου, ένα ιδιαίτερο καθεστώς έναντι των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης.

(Πηγή εικόνας: ift Rosenheim, ©lazyllama – stock.adobe.com)