Ο Πρόεδρος κος Θεόφιλος Παγιάτης, μετά από πρόσκληση, παρευρέθη το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 στην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» χρονικής διάρκειας 50 ωρών, που υλοποιεί η Architectural Aluminium Academy στα Ιωάννινα.

, Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ στα Ιωάννινα, ktisma & aluminio

Ο κος Παγιάτης σε συζήτηση που είχε με τους συνάδελφους κατασκευαστές, μεταξύ των άλλων τόνισε: «Η αξία του προγράμματος είναι βασισμένη σε ένα σύστημα ανταμοιβών που προσφέρει κίνητρα, γιατί έχει υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα. Συγχρόνως προωθεί την υιοθέτηση καλών πρακτικών και το ζητούμενο είναι η βελτίωση σε ότι αφορά τις επιδόσεις των συναδέλφων που το παρακολουθούν, στην καθημερινότητα και στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην αφομοίωση γνώσεων μέσω της αποστήθισης διδακτικής ύλης, αλλά προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και προβληματισμού, οι οποίες συνδυασμένες με κατάλληλες δραστηριότητες συμβάλουν στην καλυτέρευση της καθημερινότητας στην εργασία».

, Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ στα Ιωάννινα, ktisma & aluminio

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των κατασκευαστών πραγματοποιείται με την αιγίδα της ΠΟΒΑΣ.