Στα μέσα Ιουνίου και έπειτα από σχετική αίτηση στην εφορία μέσω e-mail θα πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός κατά 25% του ΦΠΑ πρώτου τριμήνου για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Αν και οι επιχειρήσεις (κυρίως οι μεγάλες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) περίμεναν να δουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Τaxisnet την έκπτωση 25%, αυτό, όπως φαίνεται, δεν κατέστη εφικτό από τη φορολογική διοίκηση, που παρέπεμψε σε συμψηφισμούς από τον Ιούνιο και μετά. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε, όπως αναφέρουν μεγάλα λογιστικά γραφεία, στο να μην καταβληθεί ο τρέχων ΦΠΑ, καθώς οι υπόχρεες –πληττόμενες– επιχειρήσεις έκαναν χρήση της αναστολής καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η χρήση του μέτρου της αναστολής από χιλιάδες επιχειρήσεις αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στα έσοδα του Μαΐου και, όπως έχουν δηλώσει οι αρμόδιοι υπουργοί, αναμένεται πολύ μεγαλύτερη μείωση εσόδων από αυτή του Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 17% τον περασμένο Απρίλιο σε σχέση με τον στόχο που είχε θέσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ότι, με βάση τον προγραμματισμό των γενικών διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο συμψηφισμός του ΦΠΑ θα γίνει με τις πρώτες επερχόμενες οφειλές, οι οποίες, μετά την αναστολή των οφειλών Μαΐου για 30 Σεπτεμβρίου, είναι οι οφειλές Ιουνίου. Ειδικά για τις οφειλές ΦΠΑ Απριλίου, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και τις οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εξέπνευσε χθες και τελούν σε αναστολή πληρωμής έως 30 Σεπτεμβρίου, ο συμψηφισμός θα είναι εφικτός στα μέσα Ιουνίου, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό είναι η οριστικοποίηση των οφειλών από τις ως άνω φορολογικές υποχρεώσεις, η οποία συντελείται με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Εως τότε αναμένεται να έχουν αναρτηθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%). Για να γίνει ο συμψηφισμός, πρέπει οι φορολογούμενοι, με την εμφάνιση του ως άνω ποσού στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, να δηλώσουν με e-mail στη ΔΟΥ τους τη βούλησή τους για τον παραπάνω συμψηφισμό, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Πάντως, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω e-mail από τον δικαιούχο στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφορία είτε με αυτεπάγγελτο συμψηφισμό (χωρίς να ζητηθεί από τον υπόχρεο) από τις αρμόδιες εφορίες με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με διπλογραφικά βιβλία (ομόρρυθμη εταιρεία) εξοφλεί 30/4/2020 ποσό 4.000 ευρώ και κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (εφόσον απαιτείται). Ως εκ τούτου τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.000 ευρώ για συμψηφισμό. Η εταιρεία υποβάλλει 30/6/2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές. Συνεπώς, το ποσό των 1.000 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη φορολογική διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Την έκπτωση δικαιούνται:
1. Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι εξόφλησαν στις 30 Απριλίου το σύνολο του ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου.
2. Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι εξόφλησαν έως τις 30 Απριλίου το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου.

πηγή: Kαθημερινή – Προκόπης Χατζηνικολάου