Η Πανελλήνια Ομοσπονδία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι αποτελεί πλέον μέλος της EuroWindoor, έπειτα από αξιολόγηση της αίτησής της στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroWindoor. Η EuroWindoor είναι ένας Ευρωπαϊκός φορέας, μέλη του οποίου είναι 20 ενώσεις από 15 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποστολή της EuroWindoor (EW) είναι να εκπροσωπεί το συμφέρον των ευρωπαίων κατασκευαστών παραθύρων, πορτών και προσόψεων μέσω στενού διαλόγου με την ΕΕ και άλλους σχετικούς θεσμούς. Με τον τρόπο αυτό συμβάλει στη δέσμευση της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια, την αποδοτικότητα των πόρων και τις μειώσεις των εκπομπών άνθρακα χωρίς να επιβάλλονται περιττές επιβαρύνσεις.

Οι βασικοί στόχοι της EuroWindoor είναι:
• Η διασφάλιση ότι τα προϊόντα παραθύρων και θυρών είναι στην ημερήσια διάταξη ως ένα προϊόν που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.
• Η εξασφάλιση επαρκούς γνώσης των βασικών κανονισμών της ΕΕ για τον κλάδο.
• Η βελτίωση της νομοθεσίας για τον κλάδο.
• Η υποστήριξη της ατζέντας αντικατάστασης κουφωμάτων στην Ευρώπη.
• Η συμβολή στην ατζέντα της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης.
• Η εξασφάλιση ισχυρής και αποτελεσματικής οργάνωσης για τον κλάδο.

Η ΠΟΒΑΣ, ως μέλος ενός Ευρωπαϊκού δικτύου για τον κλάδο, προσβλέπει ότι θα μπορέσει να επωφεληθεί σημαντικά μέσω της ανταλλαγής στοιχείων της αγοράς και γνώσεων με τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η περαιτέρω βελτίωση του κλάδου σε όλη την Ελληνική επικράτεια.