Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας η πρώτη Γενική Συνέλευση του νέου “Συνδέσμου Μεταλλουργών Μαγνησίας” θέτοντας σημαντικά θέματα προς συζήτηση. Από την διαδικασία των αρχαιρεσιών προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κατά την πρώτη συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η σύνθεση του  Διοικητικού  Συμβουλίου του νεοσύστατου “Συνδέσμου Μεταλλουργών Μαγνησίας” έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσινίκας
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χειμάρας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βουτζαλής
Ταμίας: Χρήστος Αρχοντής
Αναπληρωτής Ταμίας: Χρήστος Καραμανιώλας
Δημοσίων Σχέσεων: Αθανάσιος Ναούμ

O πρόεδρος κ. Αλέξανδρος  Δημόπουλος μετά  την διαδικασία συγκρότησης σε σώμα έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι σκοπός του νέου εγχειρήματος είναι:
1) Η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας σε συνεργασία πάντα με την ΠΟΒΑΣ.

2) Η καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης μεταξύ  των συναδέλφων, ώστε όποια προβλήματα δημιουργούνται εξ αιτίας του ανταγωνισμού που υπάρχει ούτως ή άλλως μέσα στον κλάδο να συζητούνται ειλικρινά και ελεύθερα.

3) Οι επαφές με αρμόδιους φορείς όπως Τεχνικό Επιμελητήριο, Πολυτεχνείο, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Επιθεώρηση Εργασίας για την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων σε ότι τους απασχολεί.

4) Οι κοινές ενέργειες μας για επιμόρφωση και πιστοποίηση, ώστε να υπάρχει οικονομία κλίμακας και να αντιμετωπίσουμε ότι άλλο προκύψει κατά την διάρκεια της θητείας μας.

Εννοείται ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας απαραίτητη είναι η ενεργή συμμετοχή όλων μας. Η προσπάθεια για το νέο Σωματείο δεν τελειώνει με τις εκλογές. Τώρα αρχίζουμε.

Καλή δύναμη σε όλους.