Το πρωτοποριακό προϊόν POLYCOMPO της VERPAN για επενδύσεις Θωρακισμένων με Αριθμό Πατέντας 20130100370.
Οι επενδύσεις θωρακισμένων θυρών έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς διάφορα προβλήματα, όπως φουσκώματα από υγρασία κ.α. λόγω της ξύλινης δομής.
Τα προϊόντα POLYCOMPO σχεδιάστηκαν ώστε να δώσουν τέλος σε όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολήσαν επαγγελματίες και καταναλωτές.

Γιατί POLYCOMPO?
• Έχουν συναφή συντελεστή (συστολής διαστολής) με τα λοιπά υλικά που συνθέτουν την επένδυση Θωρακισμένης της VERPAN, με αποτέλεσμα την ομαλή συμπεριφορά στις θερμικές διακυμάνσεις
• Διαθέτουν κυψέλες αερισμό στον πυρήνα με αποτέλεσμα να αποβάλλεται η υπερβολική θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας, μέσω των κυψελών
• Όλα τα προϊόντα POLYCOMPO είναι πιστοποιημένα και απολύτως αδιάβροχα