Με μια μεγάλη γκάμα κινητών ή σταθερών συστημάτων σκίασης, κάθε ιδέα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους, επιτρέποντας να αλλάζετε τις συνθήκες του φυσικού φωτισμού όποτε το επιθυμείτε, αλλά και προστατεύοντας αποτελεσματικά από τις όποιες καιρικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα, βελτιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με τη χρήση νέων λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

, PROFILCO: Συστήματα  Σκίασης για υψηλές απαιτήσεις και ειδικές κατασκευές, Κτίσμα & Αλουμίνιο