Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκευαστών Αλουμινίου – Σιδήρου της ΠΟΒΑΣ μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του αλουμινίου αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευθεί.

Ο Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του αστειευόμενος για την πολύ μεγάλη προσέλκυση κόσμου που είχε το συνέδριο λέγοντας “Όλοι εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε ένα πρόβλημα, η προσέλευση όλου του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που ειλικρινά η αίθουσα δεν μας χωράει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό νομίζω και αποτελεί και ένα δείγμα για το πως πρέπει να προχωρήσουμε και πως πρέπει να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα περισσότερες συναντήσεις και συνέδρια για τον κλαδο.

Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος του αλουμινίου, στον οποίο ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, είναι ένας νέος σχετικά επιχειρηματικός κλάδος για τη χώρα μας και σημαντικός για την εθνική οικονομία. Και αυτό επειδή είναι ένας καθετοποιημένος κλάδος, με 5 στάδια ελληνικής προστιθέμενης αξίας μεταποίησης σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τον βωξίτη έως και τα τελικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2023 οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσωπεύουν το 5% κατά προσέγγιση των συνολικών εξαγωγών της χώρας, το 67% των συνολικών πωλήσεων αλουμινίου και προϊόντων έλασης και διέλασης εξάγεται. Ο κλάδος κατατάσσεται ως ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με αξία εξαγωγών που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μια μείωση σε σχέση με το 2022 η οποία οφείλεται κυρίως σε τιμές μετάλλου. Επίσης είναι ο 2ος κλάδος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο που ξεπερνά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι προοπτικές του κλάδου αλουμινίου είναι θετικές καθώς η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Εστιάζοντας τώρα στο αλουμίνιο, ως σύγχρονο δομικό υλικό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ελληνικές εταιρείες διέλασης διαθέτουν διεθνώς πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προϊόντα, αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου πιστοποιημένα με διεθνή σήματα και για την επιφανειακή επεξεργασία. Τα προϊόντα αυτά, χαίρουν ευρείας αναγνώρισης, γεγονός που αποτυπώνεται και στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή, τόσο στο κλασικό κούφωμα, περίπου το 75% επιλέγουν αλουμίνιο για το κούφωμά τους, όσο και σε σύγχρονες οικιστικές λύσεις, όπως αίθρια και υαλοπετάσματα.

Μετά από τη μακροχρόνια κρίση χρέους και την πανδημία, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας συνδέεται και με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως το Ελληνικό, τα αεροδρόμια, νέες μαρίνες, έργα υποδομής και άλλα, οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα και στην τουριστική κατοικία, τα νέα υπερσύγχρονα κτίρια γραφείων, σε συνδυασμό πάντα με την πολύ μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής κατοικίας, είναι όλα αυτά μαζί που μας δημιουργούν την αισιοδοξία για τη διατήρηση και γιατί όχι την περαιτέρω αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, με δεδομένο ότι οι εφαρμογές του αλουμινίου ως δομικό υλικό αποτελούν άριστη επιλογή για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, όλα τα προγράμματα με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα, αποτελούν για τον κλάδο σήμερα σημείο αναφοράς και ευκαιρία. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το μέλλον αποτελεί προνομιακό πεδίο ευκαιριών για το ελληνικό αλουμίνιο.

Παράλληλα όμως λόγω της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του κλάδου του αλουμινίου, μας επηρεάζουν αρκετά τα τεκταινόμενα στη διεθνή οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή που θα επηρεάσουν και επηρεάζουν ήδη την Ευρώπη περισσότερο από άλλα μέρη του πλανήτη, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας. Οι κλυδωνισμοί της παγκόσμιας οικονομίας, η αύξηση των επιτοκίων και οι πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Οι εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ χωρών λόγω πρωτοβουλιών που παίρνουν εθνικές κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη αντίστοιχων κλάδων που φτάνει στα όρια του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το υψηλό κόστος ενέργειας, η πράσινη μετάβαση, η τεχνολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα η έλλειψη εργατικού δυναμικού και ειδικότερα εξειδικευμένου είναι μόνο κάποια από τα ζητήματα που ο κλάδος θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε ένα νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές που έρχονται και επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και την εφαρμογή νέων αναθεωρημένων κανονιστικών πλαισίων, όπως ο κανονισμός δομικών προϊόντων, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και άλλα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω την αναθεώρηση του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Θεσπίζονται νέοι κανόνες, ώστε τα δομικά υλικά, συστήματα αλουμινίου και όχι μόνο, να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ώστε να διαρκούν περισσότερο, να επισκευάζονται ευκολότερα και να ανακυκλώνονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επιβάλλονται υποχρεωτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και εισάγεται το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος, που θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες ασφάλειας, χρήσης και άλλες, και θα διευκολύνει τη διάχυση των πληροφοριών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Το μέλλον θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον μια και θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε σχεδόν τα πάντα. Εχέγγυο για την πορεία μας είναι το ίδιο το υλικό και ο κύκλος ζωής του, που επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου με ταυτόχρονο σεβασμό προς το περιβάλλον. Αποτελεί μια μόνιμη “τράπεζα” ενέργειας γιατί όπου και σε όποια μορφή και αν βρίσκεται μετά τη χρήση του, συλλέγεται και ανακυκλώνεται χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητά του, απαιτώντας μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάστηκε για την πρωτογενή παραγωγή του και οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το αλουμίνιο αποτελεί ένα υλικό παράδειγμα για το πως λειτουργεί η κυκλική οικονομία και επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κλάδος κατόρθωσε να σταθεί όρθιος και να προχωρήσει μέχρι τώρα μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία και αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Θα το κάνει αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την καινοτομία, την εδραιωμένη θέση του στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στις νέες δεξιότητες που θα απαιτηθούν λόγω των απαιτήσεων και εφαρμογών της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Τέλος πρέπει να επιδιώξουμε συνέργειες και συνεργασίες ιδιαίτερα με την πολιτεία και άλλους φορείς, για τη σύνδεση των αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη σημαντική και φιλόδοξη ενέργεια που ξεκινήσαμε ως Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Εκκινώντας από το γεγονός ότι την τελική εικόνα του αλουμινίου στον καταναλωτή τη δίνει ο επαγγελματίας τεχνίτης κατασκευών αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, δηλαδή εσείς, και σε συνεργασία πάντα με τους άλλους φορείς του κλάδου όπως ανέφερε και ο πρόεδρος αναλυτικότερα, δημιουργήσαμε σύστημα – σχήμα πιστοποίησης. Σήμερα, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ είναι φορέας πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και μάλιστα πρόσφατα πραγματοποίησε τις πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης και οι πρώτοι πιστοποιημένοι κατασκευαστές αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου είναι πλέον γεγονός.

Η πιστοποίηση μέσω της τεκμηρίωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος είναι παραπάνω από ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Έλληνα κατασκευαστή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στη νέα εποχή που έρχεται. Είναι ταυτόχρονα κριτήριο διαφοροποίησης και αναγνώρισης στην πορεία αναζήτησης του σωστού επαγγελματικού συνεργάτη από τον όποιο καταναλωτή. Σας προτρέπω λοιπόν να συμμετέχετε όλοι ενεργά στην πορεία αυτή, να χρησιμοποιήσετε και να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή και να πιστοποιηθείτε.

Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τους οργανωτές, τον πρόεδρο και όλη την ομάδα πίσω από αυτή την εξαιρετική οργάνωση όπως εξελίσσεται και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.”.