Η ΠΟΒΑΣ έστειλε εξώδικό στην εταιρεία εταιρεία ECO BAU HELLAS για συκοφαντική για τον κλάδο αλουμινίου και τους κατασκευαστές κουφωμάτων διαφήμιση.

Η ΠΟΒΑΣ κινήθηκε άμεσα και απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στην εταιρεία για παραπλανητική διαφήμιση που δυσφήμιζε τον κλάδο των Ελλήνων κατασκευαστών κουφωμάτων.

Η εταιρεία ECO BAU HELLAS, μετά το εξώδικο, εξαναγκάστηκε σε ανάκληση των ισχυρισμών της και παραδεχόμενη το σφάλμα της απέστειλε προς την ΠΟΒΑΣ την παρακάτω επιστολή:

«ΑΠΟ ECO BAU HELLAS ΠΡΟΣ ΠΟΒΑΣ.
Κύριοι,
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ήδη αποσύρει τους ισχυρισμούς μας για τον Κλάδο σας που περιέχονταν σε διαφημιστικές αναρτήσεις της εταιρείας μας και τους οποίους επισημάνατε στην από 3.2.2021 Εξώδικη Διαμαρτυρία σας. Δηλώνουμε ότι τιμούμε τον Κλάδο των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, σεβόμαστε τις επιχειρήσεις του και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους. Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη και να είσθε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί τέτοια συμπεριφορά».