Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της περισυλλογής, ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων σε scrap.

H JANMETAL είναι μια από τις σημαντικότερες και πλέον καταξιωμένες στο χώρο εταιρείες περισυλλογής, ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων σε scrap. Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της με συνέπεια, επαγγελματισμό, απόλυτα πελατοκεντρική αντίληψη και άριστη συνεργασία. Βασικότερη προτεραιότητα της JANMETAL είναι ο σεβασμός τόσο στον πελάτη όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη και εκτίμηση εκ μέρους των επαγγελματιών του χώρου που έχει καταφέρει να κερδίσει μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Έτσι, η JANMETAL έχει σήμερα εκατοντάδες συνεργάτες-βιοτέχνες, από τους οποίους προμηθεύεται το scrap που τους απομένει από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η JANMETAL, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, διαθέτει οργανωμένο δίκτυο περισυλλογής σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονα μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, και αγοράζει scrap αλουμινίου και διαφόρων άλλων μετάλλων, που παραλαμβάνει απευθείας από τον εκάστοτε επαγγελματικό χώρο.

, Janmetal: 25 χρόνια στην πρώτη γραμμή της μάχης για ένα πράσινο μέλλον!, ktisma & aluminio

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα παραλαβής scrap από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Παραλαμβάνει το υλικό και πληρώνει κατευθείαν, τοις μετρητοίς, χωρίς παζάρια ή καθυστερήσεις.

Η JANMETAL περισυλλέγει και ανακυκλώνει όλων των ειδών τα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, σίδηρο, χαλκό κ.ο.κ. Διαθέτοντας ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, μπορεί να πλησιάσει ακόμα και τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας για να παραλάβει περίσσιο μέταλλο. Στη συνέχεια, το υλικό μεταφέρεται στον ειδικό χώρο παρασκευής που διατηρεί η εταιρεία το προς ανακύκλωση scrap, και προωθείται για επεξεργασία.

Για την επεξεργασία του μετάλλου η JANMETAL έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονα μηχανήματα και, κυρίως, σε άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στο χειρισμό τους. Αμέσως μετά το διαχωρισμό των υλικών σύμφωνα με το είδος τους, ξεκινά η διαδικασία της επεξεργασίας, με στόχο την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, για έναν πράσινο πλανήτη.

Έτσι λοιπόν, η JANMETAL, αναπτυσσόμενη δυναμικά, και αξιοποιώντας την εμπειρία της, την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της και το οργανωμένο δίκτυο που διαθέτει, έχει κατορθώσει να πρωταγωνιστήσει στον ανταγωνιστικό χώρο της περισυλλογής, εμπορίας και ανακύκλωσης μετάλλων.

, Janmetal: 25 χρόνια στην πρώτη γραμμή της μάχης για ένα πράσινο μέλλον!, ktisma & aluminio

Τα μέταλλα που περισυλλέγει και ανακυκλώνει η JANMETAL
• Προφίλ αλουμινίου
• Χαλκό
• Σκραπ μέταλλα
• Ανοξείδωτο Inox
• Μπρούτζο
• Μη σιδηρούχο μεταλλικό σκραπ

Η JAΝMETAL εδώ και 25 χρόνια
• Περισυλλέγει και ανακυκλώνει κάθε είδους μέταλλο.
• Με τα ιδιόκτητα μεταφορικά της μέσα, τα συνέργεια της μεταφέρουν στον ειδικό χώρο παρασκευής που διατηρεί τα υλικά, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται προς επεξεργασία.
• Υπερσύγχρονα μηχανήματα έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό τα χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο.
• Τα υλικά διαχωρίζονται αρχικά ανάλογα με το είδος τους και εν συνεχεία ξεκινά η διαδικασία της επεξεργασίας τους.
• Έργο και προτεραιότητα είναι η ανακύκλωση των μετάλλων για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις
• Αποκομιδή μπάζων και ενοικιάσεις κάδων
• Aποκομιδή απορριμμάτων από βιομηχανίες
• Παλαιά μηχανήματα και φορτηγά εν λειτουργία – Αγορά
• Μεταλλικά υπολείμματα βιομηχανιών – Ανακύκλωση
• Scrap καλωδίων – Συλλογή και Ανακύκλωση
• Παλαιά μηχανήματα – Αγορά
• Βαρέα και ελαφρά μηχανήματα – Διάλυση και Κοπή
• Πλοία – Κοπές
• Λατομεία – Διαλύσεις
• Εργοστάσια και Βιομηχανίες – Αποψιλώσεις μετάλλων

Υπηρεσίες για Ιδιώτες
• Παλαιά Ανταλλακτικά αυτοκινήτου – Εμπορία
• Aποκομιδή απορριμμάτων από αυλές- αποθήκες
• Αυτοκινήτα Ο.Τ.Κ.Ζ – Αγορά, Μεταφορά, Ανακύκλωση
• Μπαταρίες – Ανακύκλωση
• Παλαιός σίδηρος – Συλλογή και Ανακύκλωση

Υπηρεσίες προς το Δημόσιο
• Kάδoι περισυλλογής ΑΗΗΕ – Τοποθέτηση
• Kάδoι περισυλλογής μεταλλικών αντικειμένων – Τοποθέτηση
• Αποκομιδή μπάζων και ενοικιάσεις κάδων
• Mεταλλικά οικιακά απορρίμματα δήμων – Ανακύκλωση
• Υλικά και Οχήματα του στρατού – Αγορά
• Υλικά και Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά