Ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα και η εναρμόνιση των προτύπων προϊόντων δεν προχωρούν και οι κανονισμοί για τα EAD και την έγκριση τύπου αλλάζουν συνεχώς. Ως αποτέλεσμα αυτού, η έγκριση και η εμπορία των κουφωμάτων προστασίας από φωτιά και καπνό στην Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει με μια ζούγκλα κανονισμών και εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Τα τελευταία χρόνια, το ift Rosenheim δημιούργησε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της πυροπροστασίας, προκειμένου να υποστηρίζει αξιόπιστα τους κατασκευαστές στο εμπόριο των στοιχείων προστασίας από φωτιά και καπνό. Μαζί με τους συνεργάτες του, το ift Rosenheim παρέχει μια έγκυρη επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων και των νέων απαιτήσεων στη Γερμανία αλλά και στις σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών του Brexit. Αυτό συμπληρώνεται από τεχνικά θέματα όπως η αξιολόγηση της συμπεριφοράς στη φωτιά, η δοκιμή και η χρηστικότητα των μηχανοτρονικών εξαρτημάτων, οι επιτρεπόμενες τροποποιήσεις σε υφιστάμενα στοιχεία πυροπροστασίας και η ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων της αγοράς.

Η αγορά των στοιχείων (κουφωμάτων) πυροπροστασίας παραμένει απαιτητική, ιδίως όταν πρόκειται να διαχειριστεί επιτυχώς έργα εκτός Γερμανίας. Χωρίς τις “σωστές” τεκμηριώσεις και τις τεχνικές περιγραφές, η υποβολή της προσφοράς είναι συχνά αρκετά περίπλοκη και τα πιθανά προβλήματα κατά τη θέση σε λειτουργία και την τελική έγκριση δεν είναι πάντα εύκολο να επιλυθούν. Είναι φυσικά δύσκολο να γνωρίζει κανείς πάντα τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και τις ιδιαιτερότητες των πιστοποιητικών χρηστικότητας.

, ift Φόρουμ Πυροπροστασίας στις 14 + 15 Ιουνίου 2023 – “On the Fire Site – Ευρωπαϊκό δίκτυο πυροπροστασίας”, ktisma & aluminio

Συνεπώς, το ift Φόρουμ Πυροπροστασίας παρέχει πληροφορίες για τις εξελίξεις της αγοράς σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και για τις αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα νέα EAD και τα πρότυπα δοκιμών και ταξινόμησης (EXAP). Φέτος, το επίκεντρο θα είναι οι εθνικές ιδιαιτερότητες στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και αρκετών άλλων χωρών. Φυσικά, θα υπάρξουν επίσης ενδιαφέρουσες πρακτικές παρουσιάσεις για τη “σωστή” πυροπροστασία σε πετάσματα και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των δοκιμών πυραντίστασης τοίχων, πετασμάτων και στεγών σε ειδικές κατασκευές. Μια πνευματική “ανάσα” με ευκαιρία για προσωπική ανταλλαγή απόψεων προσφέρει η φραγκονική βραδιά στο κελάρι της ζυθοποιίας μιας παραδοσιακής “Bierkunststätte” της Νυρεμβέργης.

, ift Φόρουμ Πυροπροστασίας στις 14 + 15 Ιουνίου 2023 – “On the Fire Site – Ευρωπαϊκό δίκτυο πυροπροστασίας”, ktisma & aluminio

Οι Διαλέξεις με μια ματιά:
• Πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα προϊόντων, τα EAD και την έγκριση τύπου (Dr. Gerhard Wackerbauer, ift Rosenheim)
• Τρέχουσα κατάσταση της αναθεώρησης του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (Michael Greulich, BMWSB)
• Αποτελεσματική εφαρμογή του FPC (David Hepp, ift Rosenheim)
• Πυροπροστασία με πετάσματα – Η περιοχή σύγκρουσης μεταξύ προτύπου προϊόντος και οικοδομικών κανονισμών (Prof. Jörn-Peter Lass, ift Rosenheim)
• Συζήτηση για τρέχοντα ζητήματα γύρω από την πυροπροστασία 
(David Hepp, Christian Kehrer και Dr. Gerhard Wackerbauer, ift Rosenheim)
• Εξελίξεις της αγοράς για πόρτες πυρασφάλειας στην Ευρώπη (Dr. Frederik Lehner, Interconnection Consulting)
• Εκσυγχρονισμός Net-Zero – Η σειριακή πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα (Emanuel Heisenberg, ecoworks GmbH)
• Πυροπροστασία στην Ευρώπη με πληροφορίες για το Ηνωμένο Βασίλειο (Alex Lubbock, BSI), την Ελλάδα (Δημήτριος Μουστακίδης, ift Hellas), την Ιταλία (Pamela Mattioli, ift ), τα Βαλκάνια (Hrvoje Komac, ift Hrvatska), την Πολωνία (Andrzej Wicha, ift ).
• Συμπεριφορά φωτιάς (Dr. Odette Moarcas, ift Rosenheim)
• Μηχανοτρονικά εξαρτήματα στη Γερμανία και την Ευρώπη 
(Erich Muders και Konrad Querengässer, ift Rosenheim)
• Τροποποιήσεις και προσθήκες σε υφιστάμενα στοιχεία πυροπροστασίας
(Stefan Klausing, ift Rosenheim)
• Δοκιμές πυραντίστασης για τοίχους, πετάσματα και στέγες σε ειδικές κατασκευές (Johannes Stahl, ift Rosenheim)

https://www.ift-rosenheim.de/ift-brandschutzforum

, ift Φόρουμ Πυροπροστασίας στις 14 + 15 Ιουνίου 2023 – “On the Fire Site – Ευρωπαϊκό δίκτυο πυροπροστασίας”, ktisma & aluminio

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ιωάννη Σωτηριάδη, +30 2310 692042
sotiriadis@ift-rosenheim.de

 

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas
Το ift Rosenheim Hellas είναι συνεργάτης του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17025. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολιστική και ταχεία δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών, του γυαλιού και των δομικών υλικών, καθώς και του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας (ΜΑΠ, αναπνευστήρες κ.λπ.). Στόχος είναι η βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της κατασκευής και της τεχνολογίας, καθώς και οι εργασίες τυποποίησης και η έρευνα. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη. Το ift έχει δεσμευτεί για τη διάδοση της γνώσης και, ως ουδέτερος θεσμός, απολαμβάνει, ως εκ τούτου, ένα ιδιαίτερο καθεστώς έναντι των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης.