Η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ, ακολουθώντας πάντα τις ανάγκες τις αγοράς και τις σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις των κατασκευών, τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μία νέα προϊοντική κατηγορία που αφορά την Πυροπροστασία.

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των ανοιγόμενων θυρών & πορτών, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά, ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένων προϊόντων παθητικής Πυροπροστασίας, όπως: 

  • Πυράντοχες θωρακισμένες θύρες ασφαλείας 
  • Πυράντοχες μεταλλικές θύρες όλων των απαιτήσεων 
  • Πυράντοχες συρόμενες θύρες 
  • Πυροκουρτίνες 
  • Πυράντοχα χαλύβδινα γυάλινα συστήματα (πόρτες, ειδ. κατασκευές κτλ) 

Επενδύοντας στον ευρύτερο χώρο της Πυροπροστασίας, η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ έγινε μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ), με στόχο τη συμβολή της στην μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης για το κάθε προϊόν που προωθεί στην αγορά αλλά και την υποστήριξη υψηλού επιπέδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας.

Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα κα.

Η Δούκας ως προμηθεύτρια εταιρεία προιόντων Πυροπροστασίας αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου με σκοπό:

  • την επιστημονική πληροφόρηση για την Πυροπροστασία στην Ελλάδα
  • τη συμμετοχή στην ομάδες εργασίας
  • τη συμμετοχή στις δράσεις του Ινστιτούτου