Η ΓΗ είναι το σπίτι όλων μας. Εκκινώντας από αυτή την αδιαπραγμάτευτη αρχή, η ALUMIL έχει θέσει την προστασία του πλανήτη ως βασική της προτεραιότητα, ακολουθώντας ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και επενδύοντας συστηματικά σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της
αποτυπώματος, πρωτοβουλίες που είναι καταγεγραμμένες στις ετήσιες εκθέσεις ΕSG της εταιρείας.

Σε συνέχεια των οικολογικών διαγωνισμών Act4Earth, μια ενέργεια που υλοποιήθηκε το 2022 μέσα από τα social media της εταιρείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η ALUMIL ξεκινά μία ακόμα καμπάνια που αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων γύρω από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, τρόπους που η ALUMIL εφαρμόζει κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της.

, H ALUMIL ενημερώνει: Η Αρκτική αλλάζει. Γιατί μας αφορά και πώς μας επηρεάζει;, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Οι αλλαγές στην Αρκτική και οι συνέπειές τους στην περιοχή
Τον Ιανουάριο, η ALUMIL εστίασε στην ενημέρωση γύρω από τις αλλαγές που συντελούνται στην Αρκτική, με κυριότερες το λιώσιμο των πάγων και, κατά συνέπεια, την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλαγές που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, το λιώσιμο των πάγων μπορεί να οδηγήσει:
• Στην εξαφάνιση άγριων ζώων, όπως οι πολικές αρκούδες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες, που βασίζονται στον πάγο τόσο για το κυνήγι όσο και για την αναπαραγωγή τους.
• Στη διατάραξη των οικοσυστημάτων, γεγονός που προκαλεί αλλαγές στην κατανομή αλλά και την αφθονία φυτικών και ζωικών ειδών.
• Στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει πολλές παράκτιες περιοχές.
• Στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα και μεθανίου, με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται σε διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική, μένει στην Αρκτική;
«Ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας.». Στην περίπτωση, όμως, της Αρκτικής, δεν ισχύει το ίδιο, καθώς οι αλλαγές που συντελούνται εκεί, μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις:
• Το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διάβρωση παράκτιων περιοχών, μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές σε υπάρχουσες υποδομές και να αυξήσουν το κόστος της εξόρυξης πόρων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά.
• Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί, επίσης, να δυσχεραίνει τη ζωή των Ιθαγενών που για την επιβίωσή τους βασίζονται στο
κυνήγι και την αλιεία, οδηγώντας στον εκτοπισμό ολόκληρων κοινοτήτων που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.
• Η αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, διαταράσσοντας
τη γεωργία και την αλιεία και οδηγώντας σε έλλειψη τροφίμων.
• Η αύξηση της θερμοκρασίας προάγει την εξάπλωση εντόμων – φορέων (π.χ. κουνούπια και τσιμπούρια), με αποτέλεσμα να αυξάνεται
ο αριθμός μολυσματικών ασθενειών καθώς επίσης και ο ρυθμός μετάδοσής τους.

, H ALUMIL ενημερώνει: Η Αρκτική αλλάζει. Γιατί μας αφορά και πώς μας επηρεάζει;, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Τι μπορούμε να κάνουμε;
Για να σταματήσουν ή να επιβραδυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι
απαραίτητο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Με ενέργειες που απαιτούν την έμπρακτη δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών όπως οι παρακάτω:
• Αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων.
• Προωθώντας τη βιώσιμη γεωργία και τη μείωση της αποψίλωσης των δασών.
• Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, οχημάτων και συσκευών.
• Ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες μεταφορές, επενδύοντας στη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και δίνοντας κίνητρα για εκτενή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.
• Κάνοντας βιώσιμες επιλογές στην καθημερινότητά μας που μειώνουν το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον.

, H ALUMIL ενημερώνει: Η Αρκτική αλλάζει. Γιατί μας αφορά και πώς μας επηρεάζει;, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Τι κάνει η ALUMIL;
Η ALUMIL επιδιώκει να ευθυγραμμίζει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας:
• Η νέα μονάδα διαλογής σκραπ αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς με την παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 95% σε σύγκριση με την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου.
• Για την υλοποίηση του ίδιου στόχου, η εταιρεία προχώρησε το 2021 στην αγορά 10.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας.
• Για το 2021, οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 85.125 tn, με τους 65.103 tn να προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. (Το σύνολο των εκπομπών CO2 σε επίπεδο πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται βάσει των συντελεστών εκπομπής από το σύνολο κατανάλωσης από όλες τις πηγές.)
• Η εταιρεία βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ισχύος, με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τμήματα του χυτηρίου και της ανοδίωσης στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις «πράσινες» ενέργειες της ALUMIL, επισκεφθείτε το της εταιρείας.
https://www.alumil.com/greece/corporate/about-us/corporate-social-responsibility/enviromental-impact