Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα».

Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, απαιτούν τη φυσική παρουσία του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και πραγματοποιούνται με την παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.

Για να λάβετε μέρος θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφίου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ προς αξιολόγηση. Βρείτε την αίτηση εδώ σε μορφή docx και εδώ σε μορφή pdf.

Μετά την αξιολόγηση η ΕΕΑ ΑΜΚΕ θα σας απαντήσει εάν είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο Σχήμα Πιστοποίησης. Τέλος, θα σας αποστείλει όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό και θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την εξεταστική διαδικασία, το κόστος πιστοποίησης και γενικά υποβολή ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην EEA AMKE (κα. Χ. Μακαρατζή admin@aluminium.org.gr, 210 72 56 130).