Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνεργατών μας δημιουργήσαμε ένα ΝΕΟ Συνοπτικό Κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τα προφίλ όλων των συστημάτων που διαθέτει η EXALCO. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για τον κατασκευαστή, που θα βελτιστοποιήσει και θα συντομεύσει τις εργασίες που διεκπεραιώνει σε καθημερινή βάση.

Ο νέος συνοπτικός κατάλογος θα διανεμηθεί μέσω του εμπορικού δικτύου και υποκαταστημάτων της εταιρίας.

Μπορείτε να τον ξεφυλλίσετε και να τον κατεβάσετε από το site www.exalco.gr