Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, στις 8 Απριλίου στη Λάρισα, ο πρώτος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνίτης Κατασκευής & Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» που υλοποίησε το EEi- EXALCO EDUCATIONAL INSTITUTE, το εκπαιδευτικό ινστιτούτο της Exalco. Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό την αιγίδα και με την επιστημονική συνεργασία της Π.Ο.Β.Α.Σ.

Με 11 συμμετοχές από Λάρισα και Τρίκαλα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με μεγάλη προσήλωση το 50ωρο θεωρητικό και πρακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Exalco στη Λάρισα και με το πέρας των μαθημάτων κατάφεραν να περάσουν με απόλυτη επιτυχία τις εξετάσεις.

, Exalco Education Institute: Ολοκλήρωση 1ου κύκλου του  εκπαιδευτικού προγράμματος  επαγελματικής κατάρτισης  “Τεχνίτης Κατασκευής &  Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών  Συστημάτων Αλουμινίου”, ktisma & aluminio

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας του αλουμινίου, των αρχιτεκτονικών συστημάτων και των εξαρτημάτων τους, σε θέματα ασφάλειας, marketing και τεχνικές πωλήσεων καθώς και να επικαιροποιήσουν τις τεχνικές γνώσεις για την ορθή κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου.

Επίσης, ξεναγήθηκαν στους χώρους της παραγωγής, είδαν τις νέες επενδύσεις της εταιρίας και παρακολούθησαν από κοντά την παραγωγική διαδικασία των προφίλ, από τις πρέσες, τα βαφεία μέχρι και τη συσκευασία και την αποθήκευση των προφίλ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος του EEi, οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεχνίτης Κατασκευής & Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» αποτελεί ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε ειδικά για τους επαγγελματίες του κλάδου αλουμινίου, με σκοπό την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς.

, Exalco Education Institute: Ολοκλήρωση 1ου κύκλου του  εκπαιδευτικού προγράμματος  επαγελματικής κατάρτισης  “Τεχνίτης Κατασκευής &  Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών  Συστημάτων Αλουμινίου”, ktisma & aluminio

Ήδη έχουν προγραμματιστεί και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επόμενοι κύκλοι του προγράμματος. Σκοπός του EEi είναι να επιμορφώσει τους κατασκευαστές αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο site.