Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της EXALCO Α.Ε. εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στις ασφαλιστικές εταιρείες GENERALI Hellas (ηγέτιδα του συνασφαλιστικού σχήματος), EUROLIFE FFH, INTERAMERICAN, GROUPAMA Ασφαλιστική και ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, στους πραγματογνώμονες κο Αλέξανδρο Κρετσόβαλη και κο Στέργιο Πασχούλα (ASSET CONSULTING) καθώς και στους ασφαλιστικούς συμβούλους της EXALCO κα Μαριλένα Σουρίκα και κο Κωνσταντίνο Σουρίκα (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Μεσίτες Ασφαλίσεων).

Η άμεση και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, σε συνδυασμό με την υποδειγματική επικοινωνία, επέτρεψε τον ταχύ διακανονισμό της ζημίας που υπέστη το εργοστάσιο της εταιρείας μας στο Κουλούρι Λάρισας από την κακοκαιρία Daniel.

Η EXALCO Α.Ε. εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία αυτή και τη θεωρεί σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.