Σε όλη τη γη,
υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα
που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε.
Το οικοσύστημα.

Γι’ αυτό δεσμευτήκαμε να το προστατεύουμε σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας. Με σεβασμό στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η Exalco – ταυτόσημη με την αντικατάσταση συστημάτων – επενδύει στην πράσινη ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη, με στόχο σε βάθος 3ετίας να παράγει 100% πράσινο αλουμίνιο, δηλαδή συστήματα αλουμινίου με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.
Για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στο αναντικατάστατο οικοσύστημα της Γης!

Στην Exalco φροντίζουμε τα σπίτια μας με συστήματα αλουμινίου κορυφαίας ποιότητας, προστατεύοντας τη ζωή μας μέσα σε αυτά. Διευρύνοντας την προσέγγισή μας προς το περιβάλλον, αναπτύσσουμε πρακτικές βιωσιμότητας, δημιουργώντας συνθήκες και υποδομές για μακροπρόθεσμη ευημερία, για έναν καλύτερο, πιο “πράσινο” πλανήτη.

, EXALCO: Βιωσιμότητα στην Πράξη – Now For Tomorrow, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Πιστοποίηση με τα Διεθνή Πρότυπα
Η Exalco έχει πιστοποιηθεί για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και για την Ενεργειακή Διαχείριση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2018. Συμβάλλουμε καθημερινά στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του άνθρακα και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Ανακύκλωση
Ανακυκλώνουμε το 100% του σκραπ που προέρχεται από την παραγωγή Α’ υλών (με την εταιρεία ΕΠΑΛΜΕ), τις Β’ ύλες, όπως χαρτί, πλαστικό και ξύλο (με διάφορες εταιρίες ανακύκλωσης) και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα με διαδικασία πυρόλυσης, (όπου τα υπολείμματα παραδίδονται στην εταιρεία POLYECO), συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος.

, EXALCO: Βιωσιμότητα στην Πράξη – Now For Tomorrow, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών
Για την παραγωγή “πράσινης” ενέργειας, στην Exalco έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις βιομηχανικές στέγες των εργοστασίων και σε ιδιόκτητα φωτοβολταϊκά πάρκα, παράγοντας ρεύμα για ιδιοχρησία. Σήμερα το 50% της ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ΑΠΕ. Στόχος μας είναι να αγγίξουμε το 100% των αναγκών μας μέσα στην επόμενη 3ετία (2024).

Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Η Exalco διαθέτει εσωτερικούς μετρητές κατανάλωσης της ενέργειας και παρακολουθεί με αντίστοιχους δείκτες (KPIs) τη χρήση λογισμικών ERP και Data Analytics την απόδοση ως προς την χρήση ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.
• Σε βάθος δεκαετίας η εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μονάδα προϊόντος είναι της τάξης του 24% και η αντίστοιχη σε Φυσικό Αέριο ισούται με 44%.
• Σε σχέση με το υφιστάμενο έτος βάσης (αναφοράς) 2019, το οποίο είναι ένα μοντέλο σύγκρισης κατανάλωσης της ενέργειας για τις πηγές σημαντικής χρήσης ενέργειας (Ενεργοβόρα Χρήση/Significant Energy Uses ή SEUs), η εταιρεία έχει εξοικονομήσει 3.640MWh στο έτος 2020 και 6.450MWh στο έτος 2021, με επακόλουθο τη διαρκή μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος.
• Επιθυμεί να συνεργάζεται με προμηθευτές που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ενέργειας.
• Προμηθεύεται εξοπλισμό και αναλώσιμα αξιολογώντας την ενεργειακή τους κλάση.

, EXALCO: Βιωσιμότητα στην Πράξη – Now For Tomorrow, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Περιβάλλον
• Η Exalco παρακολουθεί δείκτη κατανάλωσης ύδατος από τις μονάδες παραγωγής και επιτυγχάνει εξοικονόμηση στη χρήση του, υλοποιώντας τεχνικά έργα (π.χ. μετατροπή υδρόψυκτων συστημάτων σε αερόψυκτα). Σε βάθος δεκαετίας η χρήση ύδατος ελαττώθηκε κατά 30%.
• Παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, όπου και σε βάθος δεκαετίας δεν έχει διαπιστωθεί καμία απόκλιση από τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.
• Συμμορφώνεται με την εγχώρια και διεθνή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις Φορέων (Η.Μ.Α., Ε.Ο.Α.Ν., EU Registry, EPRTR)
• Συνεργάζεται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, μόνο με αδειοδοτημένους φορείς ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων.
• Ανακυκλώνει στο 100% το Scrap Αλουμινίου, που προέρχεται από την παραγωγική διεργασία της διέλασης αλουμινίου και το αποστέλλει σε αδειοδοτημένη εξωτερική μονάδα παραγωγής για επαναχύτευση.
• Ανακυκλώνει το 100% των επικίνδυνων υλικών (π.χ. λιπαντικών) μέσω των φορέων ανακύκλωσης.
• Ανακυκλώνει το 100% των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, υλικά κυρίως συσκευασίας μέσω των φορέων ανακύκλωσης.
• Ανακυκλώνει στο 100% το αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό όπως λαμπτήρες και μπαταρίες μέσω των φορέων ανακύκλωσης.
• Διαθέτει κάδους απόρριψης των ανακυκλώσιμων υλικών για να διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό.
• Με τη χρήση της τεχνολογίας, λογισμικά ERP και Data Analytics, προγραμματίζει βέλτιστα τις ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά.
• Συνεργάζεται με προμηθευτές που είναι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον.
• Προμηθεύεται αναλώσιμα τα οποία είναι πλήρως ανακυκλώσιμα ή/και φιλικά προς το περιβάλλον.
• Παρακολουθούνται οι Εκπομπές Αέριων Ρύπων (έμμεσες & άμεσες σε tCO2eq/έτος) και σε αναλογία με τις ετήσιες παραγωγές παρατηρείται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, που οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων της παραγωγής προϊόντων, αλλά και της βελτιστοποίησης του προγραμματισμού της μέσω λογισμικών ERP και Data Analytics.
• Εκδίδει την Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Εκπομπών και Ποιότητας Περιβάλλοντος.

, EXALCO: Βιωσιμότητα στην Πράξη – Now For Tomorrow, Κτίσμα & Αλουμίνιο