Ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ ως βραβευθείσα εταιρεία στον καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2019» που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2019 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne Hotel Athens.

Σε μια λαμπρή γιορτή επιχειρηματικότητας, η EUROPA επιλέχθηκε στην λίστα “THE MOST ADMIRED ENTERPRISES IN GREECE” με την παραλαβή σχετικού Certificate, αναδεικνύοντας, έτσι, τις προοπτικές και τις δυνατότητες της εταιρείας στο σύγχρονο επιχειρείν. Το Certificate παρέλαβε ο προϊστάμενος του Τμήματος Marketing της EUROPA, κος Κολυβάς Δημήτρης, παρουσία πάνω από 600 επιχειρηματιών και εκπροσώπων επιχειρήσεων, της πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων των σημαντι- κότερων επιχειρηματικών φορέων της χώρας, όπως ο ΣΕΒ.

Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αυστηρή αξιολόγηση 10.000 (εκ των σημαντικότερων βάσει κύκλου εργασιών) επιχειρήσεων, η οποία κατέληξε στην παρουσίαση των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών βάσει πέντε συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών. Η όλη αξιολόγηση έγινε από το επιτελείο της New Times Publishing και την διαδικτυακή τράπεζα πληροφοριών Νew Times List, η οποία ενημερώνεται καθημερινά και στην οποία εμπεριέχονται στοιχεία 20.000 εταιρειών.

H EUROPA με έμφαση στις νέες επενδύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα από πολλαπλά επενδυτικά σχέδια, με την δομική ανανέωσή της, την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της και με στρατηγική έμφαση στην Εταιρική και Κοινωνική της Ευθύνη #EuropaCares, ανέδειξε την σταθερότητα και ανάπτυξη που διέπει την νέα εποχή που έχει χαράξει η νέα της Γεν. Δ/νση: η ΕUROPA υπήρξε, αποτελεί και θα διατελέσει μία εκ των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Ελλάδας!