Στα πλαίσια της ετήσιας χορηγίας της EUROPA στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, η EUROPA έδωσε το παρόν στην 13η τεχνική εκδήλωση του συλλόγου με θέμα «Σχεδιασμός Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Τιτάνια, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020.

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του κλάδου των ενεργειακών επιθεωρητών. Πέραν του ότι αποτελούν την έκφραση του trend γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν σημαντικό παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερα στην χώρα μας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο τύπο κτιρίων.

Αναφορικά με την εξασφάλιση σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, η EUROPA έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά το νέο αρχιτεκτονικό σύστημα αλουμινίου EOS 90 PH Hybrid, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Παθητικού κτιρίου και προσφέρει παθητική θερμομόνωση με συντελεστή Uw από 0,75 W/m2K, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα την υψηλότερη επίδοση για κουφώματα αλουμινίου.

Η EUROPA και φέτος παραμένει αρωγός στο έργο του Συλλόγου των Ενεργειακών Επιθεωρητών και στη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.