Στα πλαίσια  της ετήσιας στήριξης των ενεργειών του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) η EUROPA έδωσε το παρών στην ημερίδα του συλλόγου με θέμα «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (nZEB) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας». Η τεχνική ημερίδα διενεργήθηκε την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Τιτάνια (1ος όροφος Λεωφ. Πανεπιστημίου 52). Το ενδιαφέρον των μηχανικών/ενεργειακών επιθεωρητών για το αντικείμενο της ημερίδας ήταν ιδιαίτερα αυξημένο καθ’ όλη την διάρκειά της.

Σε ειδικό χώρο που διατέθηκε στην EUROPA στον προθάλαμο της χώρου της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα συστήματα ανώτερης θερμομόνωσης της εταιρίας EUROPA Hybrid A40 SI/HS/SL καθώς επίσης και αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό. Εκπρόσωποι της εταιρίας παρείχαν την απαραίτητη ενημέρωση σε πληθώρα μηχανικών, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν  να ενημερωθούν για τις τεχνικές λεπτομέρειες των συστημάτων, αλλά και για λεπτομέρειες αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της EUROPA.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τoν Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).