Για την Europa η συνεχής ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τις συνεχείς επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση νέου θαλάμου δοκιμών και πιστοποίησης των συστημάτων της.

Ο νέος θάλαμος LWW-PROFI της ift MessTec είναι διακριβωμένος για μετρήσεις αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντοχής σε ανεμοπίεση για Πόρτες, Παράθυρα και Υαλοπετάσματα και βρίσκεται τοποθετημένος στο υπερσύγχρονο εργαστήριο δοκιμών της Europa στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτητικές προδιαγραφές του κοινοποιημένου φορέα ift Rosenheim, είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένος και έρχεται να αντικαταστήσει τον παλαιότερο θάλαμο καθώς είναι μεγαλύτερης δυναμικής και χωρητικότητας, με δυνατότητα δοκιμής δείγματος διαστάσεων έως 5×5 m.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να διεξάγονται δοκιμές σύμφωνα με τα απαιτητικά πρότυπα
• AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 για την κάλυψη των αναγκών των αγορών της Αμερικής και του Καναδά
• AS 2047-2014 για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς της Αυστραλίας και σε συνεργασία με ελεγκτές του ift Rosenheim θα εκδίδονται εκθέσεις δοκιμών (πιστοποιητικά επιδόσεων) και κατηγοριοποιήσεων για τα συστήματά της εταιρείας μας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα:
Windows and doors – Product standard: EN 14351-1
Windows and doors – Air permeability: ΕΝ12207, EN 1026
Windows and doors – Watertightness: ΕΝ 12208, EN 1027
Windows and doors – Resistance to wind load: ΕΝ 12210, EN 12211
Curtain walling – Product standard: EN 13830
Curtain walling – Air permeability: EN 12152, EN 12153
Curtain walling – Watertightness: EN 12154, EN 12155
Curtain walling – Resistance to wind load: EN 13116, EN 12179

Η αξιοπιστία του θαλάμου εξασφαλίζει στα στελέχη της Europa τις ακριβείς δοκιμές στην προετοιμασία των νέων προϊόντων σε κάθε νέο σύστημα της.

Είναι κεντρική απόφαση της διοίκησής της, η Europa να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και της τεχνολογίας. Εκείνοι που επιλέγουν Europa, επιλέγουν τους καλύτερους!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Max air flow rate: 800m3/h & Max test pressure: 10000 Pa
Water Flow rate 2.6 – 200 L/min
Deflection: 0 – 90 mm