Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ έδωσε το παρών στο 1ο After Work Meeting του ΣΕΚΑ για το 2019 με τίτλο “Οργάνωση Παραγωγής Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελευσίνα (Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα) την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εκπαίδευση των ιδιοκτητών, στελεχών, αλλά και του προσωπικού επιχειρήσεων κατασκευών αλουμινίου, καθώς και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης παραγωγής τους. Απώτερος στόχος της ενημέρωσης ήταν να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να μειωθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Μετά τις ομιλίες των στελεχών του ΣΕΚΑ ακολούθησε ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας Κ. Μασούρας. Ο κος Μασούρας ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της παραγωγής, των συστημάτων παραγωγής, των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας, πέρασε στην παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και τόνισε τη σημασία που έχει η ανθρώπινη κουλτούρα στην οργάνωση παραγωγής μιας επιχείρησης. Με το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε διάλογος με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και την ομόφωνη γνώμη, ότι το θέμα θα ήταν καλό να αναπτυχθεί και να αναλυθεί σε επόμενες συναντήσεις.

Η εξαιρετικού επιπέδου παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, ενώ μεγάλος αριθμός μελών του ΣΕΚΑ αλλά και στελέχη επιχειρήσεων  του κλάδου παρακολούθησαν στην ημερίδα.

Η EUROPA στέκεται για ακόμα μια χρονιά στο πλευρό του ΣΕΚΑ και των φορέων του κλάδου, οι οποίοι στηρίζουν τον κατασκευαστή αλουμινίου στην καθημερινή του δραστηριότητα.