Στηρίζοντας την αξία της ανθρώπινης προσπάθειας και τον υγιή ανταγωνισμό η ΕΤΕΜ ενώνει για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις της στο σκοπό της TRIMORE και αποτελεί έναν από τους ουσιαστικούς συντελε- στές της αθλητικής διοργάνωσης του 1ου In Pool TRIathlon, Chalandri 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλανδρίου, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2023.

Η δύναμη, η αντοχή και η προσήλωση στο σκοπό, που επιδεικνύουν οι συμμετέχοντες, οδηγεί την ΕΤΕΜ να στηρίζει ενεργά και διαχρονικά τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς υπάρχει άμεση σχέση με την επιχειρηματική της φιλοσοφία και τις αξίες που πρεσβεύει