Η ΕΝΚΑΣ Πειραιά ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συναντήσεων με εταιρείες του κλάδου, πραγματοποίησε στις 5/7/2023 στα γραφεία της, παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας DOMUS A.E.

Συμμετείχαν συνάδελφοι, μέλη της ΕΝΚΑΣ Πειραιά, οι οποίοι αφού παρακολούθησαν την παρουσίαση των νέων προϊόντων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα στελέχη της εταιρείας και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή τους.

Το Δ.Σ. της ΕΝΚΑΣ Πειραιά ευχαριστεί θερμά την διεύθυνση της εταιρείας DOMUS Α.Ε. και τα τα στελέχη της που συνέβαλαν στην παρουσίαση των προϊόντων για τα οποία οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα συναντήσεων με εταιρείες του κλάδου θα συνεχιστεί ενισχύοντας την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων του κλάδου, βελτιώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό των βιοτεχνιών μελών της ΕΝΚΑΣ και την ποιότητα των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.