Η 1η στην ΕΛΛΑΔΑ και 5η στον ΚΟΣΜΟ, εγκατάστση ΚΑΘΕΤΗΣ ηλεκτροστατικής βαφής όπου η προ επεξεργασία των προφίλ γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη μέθοδο της ΠΡΟΑΝΟΔΙΩΣΗΣ, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά καιτις 2 διαδικασίες, διαδοχικά σε 1 γραμμή παραγωγής αλλάζοντας και πάλι τα δεδομένα της αγοράς.

Η αδυναμία συνύπαρξης ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλο χρόνο αναμονής μεταξύ των δύο παραγωγικών σταδίων, με συνέπεια την αλλοίωση των ευεργετικών πλεονεκτημάτων της προανοδίωσης.

Η ΕLVIAL ανατρέπει τους χρόνους και πετυχαίνει την εφαρμογή της ηλεκτροστατικής βαφής ΑΜΕΣΑ μετά την προανοδίωση, εξασφαλίζοντας μοναδική και απόλυτη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Η νέα πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή, λειτουργεί στην Ελλάδα ΜΟΝΟ στις εγκαταστάσεις της ELVIAL και αποτελεί την εξασφάλιση στην ποιότητα με την επιπλέον ζώνη προστασίας στην ήδη υπάρχουσα πιστοποιημένη QUALICOAT και SEASIDE CLASS διαδικασία επεξεργασίας και βαφής των προφίλ.