Μια ακόμη εντυπωσιακή συμμετοχή προετοιμάστηκε από την ELVIAL με οργανωτικήπληρότητα και προγραμματική ακρίβεια.                                                 Η συμμετοχή στην έκθεση SEBBE αναμένεται πάντα με πολύ ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες και το κοινό που την επισκέπτεται αφού οι επι σειρά ετών προσπάθειες της Elvial έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην εξέλιξη της αγοράς στην γείτονα χώρα. Νέα συστήματα νέες καινοτομίες που συνιστούν αξιόπιστες λύσεις θα είναι και σ΄ αυτή την διοργάνωση οι προτάσεις τις Elvial.